Här är Södermalms alla byggen

Den nu obebyggda marken runt broarna vid Skanstull ska förvandlas till en ny stadsdel med 750 nya bostäder, nya torg, parker och verksamheter. Emelie Bergman tycker att det är positivt att det byggs i området, men vill inte att allt ska vara så fyrkantigt. "Man borde inspireras mer av hur det ser ut i Malmö och i Danmark. Där finns mer lekfylld bebyggelse", säger hon.
Den nu obebyggda marken runt broarna vid Skanstull ska förvandlas till en ny stadsdel med 750 nya bostäder, nya torg, parker och verksamheter. Emelie Bergman tycker att det är positivt att det byggs i området, men vill inte att allt ska vara så fyrkantigt. "Man borde inspireras mer av hur det ser ut i Malmö och i Danmark. Där finns mer lekfylld bebyggelse", säger hon.
Kvarteret Plankan, Stockholms största innergård, är snart ett minne blott då ett hus ska byggas på gården. Bygglov söks just nu.
Kvarteret Plankan, Stockholms största innergård, är snart ett minne blott då ett hus ska byggas på gården. Bygglov söks just nu.
Ny vy föreslås från Skansbron.
Ny vy föreslås från Skansbron.
Området under broarna runt Skanstull är inte särskilt exploaterat eller bebyggt i dag.
Området under broarna runt Skanstull är inte särskilt exploaterat eller bebyggt i dag.
Lägenheter, kontor och nya tunnelbanestationer.

Södermalm förtätas och byggs ut både på höjden, genom rivningar och på ännu obebyggda ytor.

Lokaltidningen Mitt i har kartlagt var spadarna ska sättas i jorden.

<iframe width=”100%” height=”520″ frameborder=”0″ src=”https://mittistockholm.carto.com/viz/b74fbab8-7efb-11e6-84dd-0e3ff518bd15/embed_map” allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen oallowfullscreen msallowfullscreen></iframe>

Här är byggprojekten där planarbete pågår på Södermalm. Klicka i kartan för att få mer information.

Det är redan välbebyggt här på Södermalm – men det finns plats för fler bostäder, parker, kontor och handel. Mitt i har gått igenom alla planarbeten som rör stadsdelen och kartlagt kommande byggprojekt.

Just nu planeras det för sammanlagt 3 807 bostäder på Söder. Det största projektet är Persikan – sju nya stadskvarter med runt 1 160 lägenheter, två förskolor och en ny park. Det planeras i industrikvarter vid Tegelviksgatan, där SL:s bussdepå och Spårvägsmuseets nu ligger. Bygget av Persikan kan starta först när den nya bussdepån i Fredriksdal är klar, vilket beräknas nästa år. Byggstart för de nya bostadskvarteren blir tidigast 2018.

Det näst största bostadsprojektet är planerna i södra Skanstull, som presenterades nyligen. Här vill staden bygga en ny stadsdel som ska få Södermalm att växa ihop med Gullmarsplan och Sjöstan. Staden tycker inte att ytorna är under broarna är tillräckligt välutnyttjade i dag och vill klämma in 750 nya bostäder, däcka över järnvägsspåren i Eriksdalslunden, bygga butiker, kontor, torg, nya vägar och parker. I området finns det i dag inte många bostäder, utan mest andra verksamheter som simhall, badmintonhallar, båtklubb och nattklubb.

Hur ska högljudd nattklubb kunna samverka med bostäder?

– Staden vill att Huset under bron ska finnas kvar och vårt förslag är framtaget tillsammans med dem. Huset under bron har i förslaget tre nya byggnader som ligger runt de byggnader som finns där i dag vilket också kan komma att reducera bullret, säger Ewa Wåhlin, projektledare på stadsbyggnadskontoret.

Frågan om störande ljud handlar om mer än nattklubben, menar hon.

– Området under broarna är utsatt för buller både från trafiken och verksamheterna. För att klara dagens bullerkrav kommer bostäderna få en kvartersstruktur med minst en tyst sida in mot gården.

Jakob Grandin är delägare till Huset under bron. Han är positiv till nya södra Skanstull.

– Det är superbra att stan växer. Vi ser massor av möjligheter, säger han.

Hur ser du på nattklubbens framtid?

– Staden växer och vi växer med staden. Utgångspunkten just nu är att staden vill ha kvar Trädgården och att nattklubben är en del av den. Men exakt i vilken form den kommer finnas och hur öppettiderna kommer att vara är ännu för tidigt att säga, säger Jakob Grandin

Byggplanerna för nya Skanstull är just nu ute på samråd och förväntas att klubbas i slutet av året. Byggstarten blir tidigast 2019.

Ett av de mer omstridda byggplanerna på Södermalm är kvarteret Plankan. Här på den rektangulära innergården, som avgränsas av Hornsgatan, Varvsgatan, Lundagatan och Kristinehovsgatan, vill stadens bostadsbolag Svenska bostäder bygga ett cirkulärt femvåningshus med 119 lägenheter – vilket ogillas av många av de boende i kvarteret. I tio år har striderna om innergården pågått, instans efter instans har sagt sitt. Men i somras kom det slutgiltiga beskedet. Svea hovrätt gav klartecken för planerna, ett beslut som inte kan överklagas. Svenska bostäder har nu ansökt om bygglov.

– Vi räknar med att sätta igång bygget under nästa år, har Pelle Björklund, vd för Svenska bostäder, tidigare sagt till Mitt i.