Här är stans skitigaste plaskdamm

Urban Sandströms döttrar Ebba och Agnes har inte badat i plaskdammen. Men han har sett hur välbesökt den är under varma sommardagar.
Urban Sandströms döttrar Ebba och Agnes har inte badat i plaskdammen. Men han har sett hur välbesökt den är under varma sommardagar.
Stadens plaskdammar har varit ovanligt skitiga i år. Och skitigast av alla var den i Fredhällsparken, visar en rapport från miljöförvaltningen.

Vid plaskdammen i Fredhällsparken råder stillhet och lugn. Men annat var det i somras när mängder av små barn plaskade omkring i dammen. Vad de inte visste var att dammen i Fredhäll i år var den smutsigaste i stan. Det visar en ny rapport från stadens miljöförvaltning.

Staden har mätt bakteriehalten vid ett flertal tillfällen i alla plaskdammar i stan. Av de sju vattenprover som tog i Fredhällsparken visade fem prover för hög bakteriehalt, vilket placerar plaskdammen som värst i stan.

Urban Sandström gungar tvillingdöttrarna Ebba och Agnes. Han är ofta i Fredhällsparken och har sett hur många som badar i plaskdammen om sommaren. Men hans egna barn har inte badat där.

– Man blir lättad över att de inte gjort det. Men man vill nog inte att de ska få en kallsup i någon av plaskdammarna i stan, säger han.

Även om Fredhällsparken var värst har vattnet varit bristfälligt på många platser i år. Av de 54 plaskdammar i staden som har varit i drift i har 81 procent visat förhöjda bakteriehalter vid något tillfälle – en ökning från ungefär 50 procent förra året.

En av orsakerna är, enligt rapporten, stora brister i parkstädningen i dammarnas närhet. Bakterier kommer från jorden i omgivningen och hamnar lätt i dammarna om inte städningen sköts.

– Vi har följt upp med en konferens med representanter från stadsdelarna och de kom fram till var att skyddszonen på ca 30 meter vid parkstädningen där man ska vara extra försiktig inte skötts så väl, säger Marithe Eriksson på miljöförvaltningen.

Enligt henne skulle också någon del av bristerna kunna ledas till att det varit en ny entreprenör som utfört proverna. Marithe Eriksson menar att det kan ha lett till att entreprenören ibland exempelvis mätt bakteriehalten på dammar under städning, vilket man inte ska göra. Men hon konstaterar samtidigt att även miljöförvaltningens kontroller visar på problem vid plaskdammarna.

Det man har mätt är bland annat halten av bakterien Pseudomonas Aeruginosa. Den kan leda till ögon- och öroninflammationer och också leda till problem med läkning om man får in den i sår. I Fredhällsparken visade fem av sommaren prover spår av den obehagliga bakterien som också kan ge blåsor på kroppen.

Staden har, förutom bakterieproverna, gjort fysiska inspektioner av plaskdammarna. Även här hittades brister. Bland annat hade 72 procent av dammarna brister i städningen, 48 procent brister i informationen och 56 procent inte tillgång till toalett.

Därför rekommenderar nu miljöförvaltningen att stadsdelarna bland annat förbättrar hygien- och kontaktinformationen, renoverar en rad dammar och ökar provtagningen under nästa år för att se till att vattnet blir bättre.

– Stadsdelarna vet att de har en hemläxa att göra. På en stor andel av platserna var det ostädat, säger Marithe Eriksson.

Enligt Bo Höglund från Kunghsolmens parkmiljögrupp som är ansvariga för plaskdammarna i stadsdelen har man ännu inte hunnit analysera resultaten av rapporten.

– Vi återkommer med åtgärder i januari när vi är klara med analysen, säger han.