Här är Täbys nya sopbilar

I sommar har hästarna Certino och Svensken arbetat med slåtter av Täbys ängsmarker.
I sommar har hästarna Certino och Svensken arbetat med slåtter av Täbys ängsmarker.
De kommande åren väntas Täbys sopor öka med ungefär 2 200 ton.

Tur då att kommunen rekryterat Certino och Svensken.

De båda hästarna ska ta hand om soptömningen i Täby centrum.

Certino och Svensken är inte rädda för att få lite smuts under hovarna. Tvärtom. I slutet av september börjar de jobba med att tömma sopor åt kommunen. Deras arbetsplats blir Täby centrum.

Till en början är det bara på prov men Per Bergwall på stadsbyggnadskontoret hoppas att lösningen ska bli permanent. Djuren lämpar sig perfekt för renhållningsarbete, enligt honom.

– De är lugna och starka och vana vid trafik. Men framför allt blir de ett väldigt trevligt inslag i stadsbilden, säger han.

Planen är att skritta fram med hästarna spända framför en vagn. Tömning och lastning sköts av medföljande kusk som också tar hand om eventuella utsläpp från de båda djuren.

Per Bergwall tror att metoden slår en vanlig sopbil med hästlängder. Åtminstone i fråga om effektivitet.

– Övrig trafik är nog mer benägen att släppa fram ett hästekipage och på så sätt kan jobbet göras fortare. Kostnaden blir antagligen densamma eller eventuellt något lägre, säger han.

Än så länge gäller uppdraget bara offentliga soptunnor. Per Bergwall skulle dock gärna se att de båda nordsvenskarna hjälpte till även med hushållsavfall.

Men ensamma kommer de knappast att klara av Täbys framtida behov. Fram till år 2020 väntas kommunens folkmängd växa från nuvarande 65 000 till 75 000 invånare.

Enligt beräkningar innebär utvecklingen att hushållsavfallet ökar från dagens 14 300 ton till 16 500 ton, enligt Milla Sundström på kommunens avfallsenhet.

– Men vi arbetar naturligtvis för att sopmängden minskar och att allt mer återvinns, säger hon.

Fakta

Fler djur som jobbar hårt

I söderort har föreningen Dogparkour Sweden tränat hundar att plocka skräp i ­offentliga miljöer.

I Sollentuna har naturvårdskossor betat av mark som annars växer igen.

I Täby har får hyrts in för att hålla efter sly och gräs på Fjätursängen.