Här är tunneln som gör resan snabbare

Om fem månader får Kvarnholmsborna kortare resväg till centrala Nacka.

Då ska nya bron och tunneln till halvön stå klara.

Lokaltidningen Mitt i har fått en förhandstitt i Ryssbergstunneln, den 300 meter långa tunneln som är en del av en ny förbindelselänk mellan Kvarnholmen och centrala Nacka.

Tunneln är tio meter hög och får ett körfält i vardera riktning.

Arbetet med att färdigställa tunneln har ”fungerat jättebra”, enligt projektledare Rikard Dahlström. Redan för ett och ett halvt år sedan bröt de igenom till ett komplett tunnelrör.

– Sedan dess har vi dels gjort tunneln tät mot vattnet.

Sedan en månad tillbaka pågår arbetet med installation av vatten- och avloppsledningar. Efter det ska elledningar dras, därefter ska själva vägbanan byggas, och barriärer och skyddselement sättas upp.

– Sedan ska tunneln vara klar, säger Rikard Dahlström.

Tunneln ska tillsammans med en bågbro som byggs över Svindersvikens vatten knyta samman Kvarnholmen med centrala Nacka. Det blir en helt ny förbindelse för bilar, bussar, cykeltrafik och fotgängare.

– Tunneln kommer att användas framför allt av dem som bor på Kvarnholmen, en koppling till Nacka forum och Värmdöleden, säger Rikard Dahlström.

I tunneln ska 10 000 fordon köra som mest per dag. Istället för en resväg på omkring sju minuter och drygt sex kilometer kortas resvägen för Kvarnholmsborna till omkring en minut och 500 meter.

Tunneln kompletteras med den 200 meter långa bågbron över Svindersvikens vatten på Kvarnholmen-sidan, där arbetet med att gjuta vägbanan pågår sedan en tid.

Att tunneln och bron byggs har enligt Rikard Dahlström flera orsaker.

Nacka kommun vill att de som bor på Kvarnholmen, 10 000 personer när Kvarnholmen är färdigutbyggd, snabbt ska kunna ta sig direkt till centrala Nacka istället för att som i dag behöva åka ut ur kommunen för en omväg ut på Värmdöleden, ofta med köbildning i Danvikstull som följd.

Likaså saknas i dag en fungerande gång- cykelväg till Kvarnholmen, liksom en enkel väg för kollektivbusstrafiken.

Projektet betalas gemensamt av Nacka kommun och Kvarnholmen utveckling AB, och beräknas kosta 350 miljoner kronor, en budget Rikard Dahlström räknar med att de ska hålla.

Invigning av tunneln och bron planeras nu till i februari 2016.

Invigningen av tunneln och bågbron var egentligen tänkt att ske den här sommaren. Men arbetet med detaljplaner har enligt Rikard Dahlström halkat efter och försenat vägprojektet.