Här är vägarna där du får lätta på gasen

Nu får Nackaborna bromsa in.

Kommunen sänker i dagarna ­hastighet på flera vägar. Bara på ett ställe höjs fartgränsen.

Sedan den 22 april har väg­arna i Nacka fått nya hastighetsbestämmelser. På till exempel Järlaleden, Rensättravägen och Gustavsviksvägen är det redan nu 10 kilometer i timmen lägre hastighet än tidigare och under sommaren får fler biltrafikanter nya skyltar att rätta sig efter.

Kristofer Rogers är trafikplanerare vid Nacka kommun. Han säger att sedan regeringens beslut om att förändra hastigheten till jämna tal, som 40, 60 och 80, för fem år sedan har kommunen jobbat med att förändra Nacka kommuns infrastruktur:

– Vi började i Saltsjöbaden för fyra år sedan och planen är att avsluta arbetet i år.

På Järlaleden har man sänkt från 50 kilometer i timmen till 40, bland annat för att det är många som cyklar längs med leden. Det är anledning till många fler kommande hastighetssänkningar.

– På Saltsjöbadsvägen finns det ingen cykelbana över huvud taget, det är den cykelväg som kommunen kan erbjuda i nuläget och då är 40 en mer acceptabel nivå. Risken att skadas svårt minskar ju med lägre hastigheter.

Varför inte bygga fler cykelbanor i stället?

– Vi tar just nu fram en cykelplan och bygger där det går, men det tar ju ganska lång tid att bygga gång- och cykelbanor i hela kommunen.

Varför sänker man inte hastigheten på fler ställen?

– Vi vill behålla god framkomlighet på huvudnätet så att kollektivtrafiken fungerar som ett attraktivt alternativ till bil.

Nu går det långsammare på Järlaleden.