Här blir det liv och rörelse

I framtiden kan det bli bostäder ovanpå kontorshusen i Solna strand.
I framtiden kan det bli bostäder ovanpå kontorshusen i Solna strand.
Solnaborna lever i en delad stad med bo­städer, kontor och industrier för sig. Det vill staden ändra på.

I nya översikts­planen öppnar man för bostäder i Solna strand, Solna Business Park och Hagalunds industriområde.

I Solnas nya översiktsplan, som Solnaborna kan tycka till om fram till den 31 augusti, presenteras en idé om ett mer blandat men också sammanhållet Solna. Barriärer ska bort och bebyggelsen ska bli mer blandad.

Med hjälp av den nya planen hoppas man att bostäder, kontor och industrier ska kunna blandas på ett bättre sätt.

– Vi har en skarp uppdelning mellan ”här ska man jobba, här ska man bo”. Det är 80-talstänk. Vi vill bli en levande stad och blanda mer, säger Pehr Granfalk (M), kommunstyrelsens ordförande.

Samtliga gruppledare i kommunstyrelsen har tillsammans deltagit i arbetet med planen, som är tänkt att gälla till 2030. I den tidigare översiktsplanen var Solnas äldre industri- och arbetsplatsområden inte möjliga att bebygga med bostäder.

Men det vill staden nu ändra på.

– Vi vill att Solna ska vara en levande stad under dygnets alla timmar. Solna strand är i dag en död plats på kvällen för att det bara finns kontor där.

Han menar att såväl Solna strand som Hagalund ligger i områden med bra kollektivtrafik och därför passar bra att bebygga med bostäder.

– Det kan handla om att bygga om, bygga helt nytt eller bygga på. Även i Solna Business Park behöver vi få in mer blandad bebyggelse, säger han.

Och fastighetsägarna är redan med på tåget. Staden har sedan tidigare uppvaktats av fastighetsägare som hört av sig om möjligheten att bygga bostäder i både Solna strand men även Hagalund, menar Stefan Eriksson, projekt­ledare för den nya översiktsplanen.

– Det finns en dialog med fastighetsägarna. Det här ger en signal till dem om möjligheterna att gå vidare med idéer man har. Sedan krävs det nya detaljplaner, men genom att ange blandad bebyggelse i översiktsplanen blir det en markering att staden är villig att pröva bostadsbebyggelse.

Maria Lidström är chef för investering och utveckling på fastighetsbolaget Humlegården, en av de största fastighetsägarna i Solna strand. Hon menar att man kommer att studera den nya översiktsplanen och se vilka möjligheter den ger.

– Det vi tittar på långsiktigt är hur vi kan utveckla Solna strand, tillsammans med de andra fastighetsägarna och Solna stad, till en levande stadsdel dygnet runt. Då måste man få in bostäder.

För att kunna utveckla området krävs en ökad exploatering.

– Det ger en tätare stadsdel med mer utrymme för handelslokaler och restauranger som gör det levande.

En försmak av vad som komma skall märks redan i området Stora blå, där planerna på ett nytt hotell går framåt.

– Vi hoppas kunna byggstarta det 2016, säger hon.