Här blir dina rester ”slurry”

Nu är det slut med matspillet. I Gladö kvarn ska nämligen stockholmarnas middagsrester förvandlas till en ärtsoppeliknande sörja – slurry – som ett första steg innan avfallet blir biogas.

Det var förra torsdagen som SRV Återvinning invigde den nya förbehandlingsanläggningen i Gladö kvarn, vid Sofielunds återvinningsanläggning. Den är den första av sitt slag i Mälardalsregionen.

Hit ska de organiska soporna fraktas, exempelvis matrester från hemmen, överbliven mat från restauranger och gammal sallad och frukt från matbutikerna.

För det blir en riktig sörja av allt innan det kan förvandlas till biogas.

– Det organiska avfallet slås sönder och så tillsätter man lite vätska. Det blir som en pumpbar ärtsoppa, konsistensen är ungefär densamma. Vi brukar kalla det för slurry, säger Åsa Rensvik, utvecklingsingenjör på SRV.

Efter förbehandlingen av matspillet i Gladö kvarn tar man det vidare till nästa steg.

Innan slurryn blir biologiskt bränsle för bilen ska den fraktas i väg och behandlas med bakterier som producerar metangas.

– Det är lite som att göra diesel från råolja. Slurryn förs till anläggningar i Norrköping eller Linköping där man tillverkar 97-procentig metangas som kan användas som fordonsgas, säger Åsa Rensvik.

Hur blir det då med stanken från förbehandlingen i Gladö kvarn?

En del lär det lukta, medger SRV:s ingenjör.

– Det här är ingen luktfri verksamhet, men vi har gjort allt för att minimera lukten. Allt är inbyggt, och portarna är stängda när soporna tippas här.

Finns det några risker med den här typen av förbehandling?

– Risker finns alltid, men det gäller inte hushåll och gemene man. Personalen som kommer att arbeta där har fått olika typer av vaccination som skydd, säger SRV:s utvecklingsingenjör Åsa Rensvik.

Fakta

Sopor för bilen

Varje svensk slänger ungefär 100 kilo matavfall varje år.

En soppåse med matavfall kan driva en bil 2,5 kilometer.

Syftet med förbehandlingen i Huddinge är att producera fordonsgas till Stockholms­regionen.

Anläggningen kan ta emot 50 000 ton organiskt avfall per år.

Källa: SRV