Här borrar man för tunnelbana till Barkarby

Just nu provborras det för fullt för tunnelbanan. På bilden utförs jord- och bergsondering vid Enköpingsvägen.
Just nu provborras det för fullt för tunnelbanan. På bilden utförs jord- och bergsondering vid Enköpingsvägen.
Om några år kommer du kunna ta blå linjen hela vägen till Barkarby.

Och arbetena har redan satt igång. Just nu provborras det för fullt.

För att kunna uppnå en spårlängd på 3,7 kilometer när tunnelbanans Blå linje ska förlängas, provborras det just nu för fullt i både Barkaby och Akalla.

– Vi har borrat ganska intensivt nu under hösten och vintern och det kommer pågå iallafall ett litet tag till, säger Anna Nylén, som är projektchef för tunnelbanan till Barkarby.

I Järfälla pågår just nu projektet att borra ner grundvattenrör för att undersöka på vilken nivå som grundvattennivån ligger. I Akalla undersöks vilken nivå det underliggande berget har.

Enligt planen ska provborrningarna avslutas till sommaren.

Vad är nästa steg?

– Vi håller på att projekterar för fullt just nu och under hela tiden som vi utför markundersökningar försöker vi se till att resultatet används som underlag för vårt planeringsarbete.

I december lämnades tillståndsansökan in till mark- och miljödomstolen. I den ansökan beskrivs bland annat de planerade åtgärder för att undvika eller minska störningarna och även vilka tider arbeten som orsakar störningar för omgivningen planeras.

Nu är målet att järnvägsplanen ska färdigställas och den ska under hösten granskas innan Trafikverket kan fatta ett slutligt beslut.

Om vattenverksamheten beslutar Mark- och miljödomstolen. De beslutar även om hur mycket arbetena får störa omgivningen och hur länge. De ska även ta ställning om åtgärderna för miljöpåverkan är tillräckliga.

Enligt Anna Nylén är förhoppningen fortfarande att projektet ska vara klart 2021.

– Det går enligt planerna, säger hon.

Vad tycker de som bor i närheten?

– Vi har fått en väldigt positiv respons från många och det är många som är väldigt glada över att projektet nu är i gång.

I projektet ska även två nya stationer byggas, en under det gamla flygfältet i Barkarby, som får namnet Barkabystaden och en mitt i den framväxande stadsdelen Barkarby, som får namnet Barkarby station.

Barkarby station placeras i anslutning till det nya kollektivtrafikcentrumet där tunnelbanan, busstrafiken, Mälarbanan och pendeltåget ska möts.

Tunnelbanan kommer att gå under mark hela den nya sträckan.

Huvudsyftet är att genom infrastruktur öppna för nya bostadsområden och även förtätningar. Tunnelbanan ses framförallt som en förutsättning för områdets utveckling nu när fler människor väljer att bo och vistas i regionen.

Projektet syftar även till att kunna ge bra förbindelser till stora arbetsplatsområden och då i första hand Kista och Akalla men även Hallonbergen, Näckrosen och Solna centrum.

Fakta

Om projektet

Spårlängd: Cirka 3,4 km

Nya stationer: Barkabystaden och Barkarby station

Planerad byggstart: 2016

Planerad trafikstart: 2021

Källa: SLL