Har bott här sedan 40-talet

RÄTTELSE Det blev fel i siffrorna om Ann-Marie Öberg, som medverkade i Lokaltidningen Mitt i nummer 41. Korrekt är att hon har bott i Sundbyberg sedan 40-talet.