Här byggs barnens Hagastad

Från trafikinfarkt och grusfält till skola, idrottshall, fotbollsplan och nya bostäder.

Så är visionen för nya Norrtull – den nya delen av Hagastaden.

Den nya stadsdelen Hagastaden ska binda ihop Vasastan med Solna och skapa omkring 10 000 nya bostäder. Just nu byggs den första delen vid Torsplan för fullt.

Planerna för den andra etappen, vid Norrtull, har tidigare varit höljda i dunkel.

Men nu kan Mitt i, som första tidning, berätta om Stockholms stads nya vägledande program för området, som i veckan släpps till allmänheten.

Och det är barnen som blir vinnarna om planerna i programmet går i lås. Både en ny skola, en idrottshall och en fotbollsplan finns med i dokumentet, något som området tidigare fått kritik för att sakna.

– Vi uppfattar det här som ett önskemål från staden och att det finns ett behov av en ny skola i området, säger Anna Näslund som är kommunikationsansvarig på stadens exploateringskontor.

Men utrymmet är inte jätte­stort eftersom minst 350 bostäder också ska rymmas på området. I planen visas flera möjliga alternativ på hur man kan klämma in allt. Exempelvis kan ett äldreboende byggas ovanpå en skola och en fotbollsplan kan placeras på taket på en delvis nedsänkt idrottshall.

En organisation som har visat intresse för att bygga en hall i Hagastaden är KFUM. De har tidigare planerat en idrottshall i Roslagstull.

Planer som försenats eftersom länsstyrelsen tycker att en sådan hall skulle hamna för nära trafiken. Därför blickar KFUM nu mot Norrtull.

Enligt KFUM skulle deras hall rymma en stor gymnastikhall med fasta redskap och en fullstor bollhall med en läktarkapacitet på runt 1 800 sittande, och kunna användas av både skolor och andra föreningar.

Men om det blir KFUM som ska driva den nya hallen är för tidigt att säga, enligt exploateringskontorets kommunikatör Anna Näslund:

– KFUM:s förslag kan visst vara intressant, men vi är inte i den fasen just nu att vi ska markanvisa.

Ett annat viktigt mål i programmet är att knyta ihop Vasastan med Hagaparken och Solna. Bland annat ska Norrtullsgatan förlängas och bindas ihop med Annerovägen som löper längs med Hagaparken. Samtidigt flyttas den stora Uppsalavägen västerut och en del av trafiken leds bort från stan mot Klarastrandsleden genom tunnlarna under Hagastaden.

– En viktig poäng med programmet är att vi vill knyta ihop Solna med Stockholm. I dag är det ett stort trafikdike mellan och svårt att ta sig fram som cyklist och fotgängare.

Hur går det med tullhusen i mitten av trafikkaoset?

– De är kulturminnesmärkta och inte på något sätt hotade. I dag försvinner de i trafikapparaten.

Vad är ert mål med det nya området?

– Det ska bli en stad mer inriktad för människans bästa än för bilarna och lätt att ta sig fram för gående och cyklister, säger Anna Näslund.

Linda-Maria Wadman med sonen Axel tycker att det vore skönt att slippa trafikkaoset på vägen över till Hagaparken.

Fakta

Byggstart 2021

Nu: Det första vägledande programmet för området presenteras för stockholmarna som sedan är välkomna att lämna in sina synpunkter.

2016: Programmet godkänns av staden och planarbetet kan starta.

2018: Detaljplanen antas i kommunfullmäktige.

2019: Flytt av Uppsalavägen, gatu- och ledningsarbeten.

2021: Planerad byggstart.