ANNONS

Här byggs nya avfarter

Byggstarten för familjen Douglas jättelika köpcentrum i Rosenkälla rycker allt närmare.

En förutsättning är nya stora avfarter för 190 miljoner till området från E18 och 276:an.

Nu återstår bara ett sista klartecken från Trafikverket.
ANNONS

– Vägplanen har granskats av länsstyrelsen och ska nu fastställas av Trafikverket i Borlänge, säger Jonas Leandersson, ansvarig projektledare på Trafikverket.

– Den skickas till dem denna eller nästa vecka.

Jonas Leandersson räknar med en handläggningstid på runt sex månader. Blir det ett positivt besked och det inte överklagas räknar han med att trafikplats Rosenkälla kan byggas om med start tidigast nästa år, 2016.

Så hur blir det då?

På bilder från Trafikverket ser man att en infart är planerad till handelplatsen från länsväg 276, ungefär en halv kilometer väster om Ryds-Långbro. Kommer man västerifrån blir avfarten planskild och ska gå under 276:an.

Mellan trafikplats Rosenkälla och infarten får 276:an åtta körfält, mot dagens fyra.

Rondellen närmast öster om E18 rivs. I stället byggs två nya klöverbladsramper och nya direktramper till och från Åkersberga. Väg 975 till Gillinge öster om E18 rivs också. På E18 i höjd med köpcentrumet, som beräknas ha en handelsyta 57 hektar, planeras två nya busshållplatser, en på vardera sidan.

På Österåkers kommun är man nöjd med planen.

– Det möjliggör handelsplatsen, plus att det förbättrar själva trafikplatsen, både för dem som kommer från Åkersberga och dem från Norrtälje, säger Anna Anderman, väg- och trafikchef i Österåker.

ANNONS

Enligt Jonas Leandersson beräknas ombyggnaden kosta 190 miljoner. Av detta bekostar staten 23 miljoner, resten står bolaget Orrtornet AB som ska bygga handelsplatsen för – via Österåkers kommun.

– Trafikverket (läs: staten) har inget eget intresse i att bygga avfarterna, men däremot att kapaciteten höjs och att trafikplatsen förbättras, förklarar Jonas Leandersson.

Byggtiden beräknas bli cirka två år. I planbeskrivningen kan man läsa att både E18 och 276:an under den tiden kommer att ha begränsad framkomlighet och att ”köer kommer tidvis att uppstå då möjligheterna att ta alternativa vägar är mycket begränsade”.

bara på E18 söder om Rosenkälla passerar varje vardagsmedeldygn nära 31 000 fordon och på 276:an drygt 28 000, visar mätningar 2009 och 2010. Antalet beräknas öka kraftigt de närmaste åren.

Lokaltidningen Mitt i har sökt företrädare för Orrtornet.

Trafiken är redan nu tät vid den tänkta handelsplatsen och under byggtiden räknar man med begränsad framkomlighet eftersom alternativvägarna är få.