Här byggs nya bostäder i Järfälla

1336 nya bostäder ska stå klara i Solna 2019 enligt en sammanställning från Svt Stockholm
800 nya bostäder i Barkarbystaden – varje år. Förtätning av Jakobsberg. 200 studentbostäder på ett p-hus. Järfälla har stora bostadsplaner.

Klicka på bilden här nedan för att se hur många bostäder som ska byggas i ditt område.

– De närmsta åren kommer vi att ha en betydligt högre byggtakt än tidigare. Det handlar om en femdubbling, säger Claes Thunblad (S), kommunstyrelsens ordförande.

Takten för bostadsbyggandet har varit hög, men på måndag väntas kommunstyrelsen klubba ett program för bostadsförsörjningen fram till 2030 – och den är än mer ambitiös.

Och det handlar inte bara om den nya stadsdelen Barkarbystaden.

– Den ena delen är att vi vill utveckla hela Järfälla. Den andra delen handlar om att bygga bostäder för alla behov, säger Claes Thunblad.

En del i det är planerna på Järfällas första studentbostäder. På måndagens kommunstyrelse finns ett förslag om att bygga 200 lägenheter ovanpå parkeringshuset Väpnare – intill korsningen Viksjöleden–Adilsvägen.

– I dag finns det en brist på små ettor med lägre kostnad. Det är en utmaning att bygga så att även unga med låga inkomster har råd att bo.

Att bygga på ett parkeringshus ligger helt i linje med ambitionen att förtäta Jakobsberg. De närmsta åren planeras 600 nya bostäder i Jakan – men kommunen tror att det finns plats för ännu fler.

Det andra stora området med nya bostäder är Barkarbystadenn.

– Under året hoppas vi kunna påbörja arbetet med nästa detaljplan för Barkarbystaden. Den innehåller ungefär 5 000 bostäder. Det blir Sveriges största detaljplan, säger Claes Thunblad.

Han menar att det inte är en slump att Järfälla växer så det knakar.

– Järfälla är unikt på så sätt kommunen äger väldigt mycket byggbar mark.

Finns risker med att bygga för mycket, för fort och drabbas av växtvärk?

– Det gjorde man med miljonprogrammen, men nu är det snarare så att processen går för långsamt. Men det krävs också att vi planerar för nya bostäder och alla nya invånare. Det behövs också skolor, parker, mötesplatser, broar och kollektivtrafik.

Samtidigt som Järfälla ska förtätas och bli mer stadslikt kring kollektivtrafikens knytpunkter ska de unika områdena få bevara sin karaktär.

Kommunen har också som ambition att styra byggandet. Det finns tankar om att sätta press på byggherrar att inte bara bygga bostadsrätter, eller att avsätta bostäder till nyanlända eller personer som har det svårt ekonomiskt.

– Vi ska ställa högre krav på att få bygga. Det är viktigt att få en bra blandning och att det byggs för alla slags behov. Det ska finnas både hyresrätter och bostadsrätter och de ska passa alla slags plånböcker.

Fakta

Läs mer om bostäder i Järfälla

Huspriserna stiger allt mer, numera får köparna hosta upp flera miljoner: Det kostar en typisk villa i Järfälla.

På ett decennium har det allmännyttiga bostadsbolaget inte byggt något. Men nu ska Järfällahus börja bygga.