(rubrik saknas)

Fakta

Här cykelsatsas det i år

Kungsbron och Odengatan får nya cykelfält.

Gång- och cykelvägen vid Sveaplan och Norrtull breddas.

Skeppsbron–Strömbron, Götgatan och Långholmsgatan förbättras.

Merparten av de 468 utlovade miljonerna, 267 miljoner kronor, är öronmärkta för att bygga om viktiga delar av pendlingsstråken.

Källa: Stockholm stad