Här får de som drabbats av branden hjälp

Samaneh Kazemi, t.v och rektorn Karin Ekstrand såg till att evakuerade blev väl omhändertagna av arbetande räddnings- och socialtjänstspersonal.
Samaneh Kazemi, t.v och rektorn Karin Ekstrand såg till att evakuerade blev väl omhändertagna av arbetande räddnings- och socialtjänstspersonal.
Brandens spår sett från Duvnäsgatan.
Brandens spår sett från Duvnäsgatan.
Samtidigt som lågor och rök steg upp från grannkvarteret öppnades Sofia skola på andra sidan Bondegatan som hjälpcenter för evakuerade och personal från räddnings- och socialtjänsten.

Mycket snart efter att Karin Ekstrand, rektor på Sofia skola, förstod vidden av branden på Bondegatan/Duvnäsgatan, kunde skolan öppnas som evakueringslokal.

– Min första tanke och oro var att branden kunde nå skolan. Jag, grundskolechefen Adelinde Schmidhuber och stadsdelsdirektören Margareta Östrand hade kontakt inom en halvtimme och därefter kunde jag få skolan öppnad. Katarina Södra skola, på Nytorget, var ett alternativ men i samråd kom man fram till att det var bäst här, säger Karin Ekstrand.

Hon riktar ett särskilt tack till kollegan på Katarina skola, rektor Margareta Scherman.

– Margareta bor i närheten, var först här och hjälpte som många andra till på ett mycket bra sätt.

Den stickande brandlukten som under lördagen nådde in i skolan är i dag endast märkbar. Med stöd och hjälp av fackfolk räknar Karin Ekstrand med att skolan öppnas som vanligt i morgon, måndag. Viktigast är att lokalerna vädras ut så väl som möjligt.

– Det luktar inte mer här inne än ute på gatan, säger Karin Ekstrand och får medhåll av Samaneh Kazemi, administratör på Sofia skola. Vi ska ha personal från elevhälsan på plats i morgon. Det är några elever på skolan som nu inte har tillgång till sitt hem. Men det som hänt påverkar och oroar nog många av eleverna och vi ska ta hand om deras tankar och frågor.

– Det som hänt är hemskt och tragiskt, men jag är tacksam över att ingen blev allvarligt skada och att vi på ett bra sett kunde ta hand om de evakuerade.