Här fick judiska flyktingar bo

Den vackra schweizervillan har varit tillflyktsort för ett stort antal flyktingar under åren.
Den vackra schweizervillan har varit tillflyktsort för ett stort antal flyktingar under åren.
Solna är idag ankomstkommun för ensamkommande flyktingbarn, som bor här ett par dagar eller veckor innan de slussas vidare.

Men att erbjuda ett tillfälligt hem för flyktingar är inget nytt i staden – det gjorde man redan för 80 år sedan.

Den stora trävillan Sköntorp i norra Ulriksdal uppfördes 1864 i schweizerstil av grosshandlaren Anders C. Lundström. Villan har inhyst en mängd verksamheter, från ursprungligt sommarnöje till pensionat, officersbostad och idag konferensanläggning.

Men få vet att villan även är Solnas första flyktingförläggning.

Under pensionatstiden fanns det totalt 60 bäddar i huvudbyggnad och annex. Här betalade välbärgade Stockholmare 5-6 kronor för en helinackordering. Många gäster stannade hela sommaren, medan andra bodde här året runt.

Åke Swärd, son till ägarparet Swärd, berättar i boken Röster från Ulriksdal: ”Under lågsäsongerna kom det en annan sorts gäster. Några läkare i Stockholm, ledda av doktor Nasiell, gick samman för att ta hand om folk som måste ut ur Tyskland. I väntan på inresevisum till andra länder i andra världsdelar fick de uppehåll på Sköntorp och detta bekostades av den här läkargruppen”.

Fram till andra världskrigets utbrott tog Sverige emot inte mer än omkring 5 000 flyktingar från Tyskland. Cirka 3 000 av dessa flyktingar var judar.

Fram till 1939 passerade flera hundra tyskjudiska familjer Sköntorp, men det var inte helt smärtfritt.

”Tyvärr, det uppskattades inte av alla att pensionatet härbärgerade dessa människor. En del besvärligheter fick mina föräldrar utstå, ja det fanns faktiskt stamgäster som demonstrativt flyttade därifrån”, berättar Swärd.

1941, mitt under brinnande krig, tvångsinlöste staten pensionatet för att införliva det i Svea Livgardes område, men i krigets slutskede öppnades villan återigen för flyktingar. Denna gång kom de från Baltikum, och tog sig över Östersjön i allt som kunde flyta.

1943 flyttade en grupp estniska flyktingar in i villan, innan de slussades vidare ut i landet.

Fakta

Villa Sköntorp

1864 – villan byggs av Anders C. Lundström.

1874 – villan köps av ståthållare Ramstedt.

1910 – Ida Cedergren tar över.

1927 – en släkting till Cedergren öppnar pensionat.

1941 – staten tvångsinlöser villan.

1957 – villan blir officersbostad.

1972 – villan överges.

1996 – villan renoveras och blir konferensanläggning för Polishögskolan.