Här finns mobil miljöstation

Västerort Fram till nästa torsdag kan västerortsborna lämna farligt avfall i den mobila miljöstationen som för närvarande rullar runt i västerort.

Nästa vecka stannar den bland annat i Hässelby strand (måndag 20-20.45), Hässelby gård (tisdag 19-19.45) och Vällingby centrum (torsdag 20-20.45).

Till bilen kan man bland annat lämna in batterier och kemikalier samt elavfall upp till en mikrovågsugns storlek.