De längtar efter fräscha klassrum

Jenny Nilsson och Åsa Lundborg med döttrarna Ida Norman och Maja Lundborg tycker att det är på tiden att planerna på en ny skola går framåt.
Jenny Nilsson och Åsa Lundborg med döttrarna Ida Norman och Maja Lundborg tycker att det är på tiden att planerna på en ny skola går framåt.
Bättre sent än aldrig. Så tycker föräldrar till barn på Björnbodaskolan om att en ny skola äntligen är på gång.

Och det är inte den enda skolan i Hässelby-Vällingby där tillfälliga lokaler ska byggas bort. Nära 90 procent av barackerna ska försvinna.

– Det är på tiden, säger Jenny Nilsson, som är med i föräldraföreningen på Björnbodaskolan om fastighetsägarens nya förslag på att bygga en ny skola för 410 miljoner kronor.

Föreningen har i många år kämpat för att skolan ska byggas om eller rivas.

I våras skickade de tillsammans med skolans skyddsombud in en anmälan till Arbetsmiljöverket. Den ledde till att fastighetsägaren tvingades åtgärda flera problem med en av skolans originalbyggnader.

Men inte ens det räckte. I början av höstterminen tvingades en del av eleverna evakueras till Vinsta grundskola Västra på grund av brister i ventilationen. Åsa Lundborg, ordförande i föräldraföreningen, skakar på huvudet.

– Jag tycker att det här kommer alldeles för sent. Man hade kunnat förutspå det här för flera år sedan.

Hässelby-Vällingby är det stadsdelsområde som har flest tillfälliga byggnader vid sina grundskolor.

– Där finns uppskattningsvis ungefär hälften av våra tillfälliga lokaler, säger Thomas Eriksson, samordnare på utbildningsförvaltningens lokalenhet.

Men det ska det bli ändring på.

Renoveringen av Nälstaskolan är i full gång. De gamla skolbyggnaderna och barackerna ersätts av nya lokaler.

Vid årsskiftet ska barnen på förskolan Brunklövern i Backlura flytta ut. Backluraskolans elever ska nämligen få flytta in i lokalerna, efter att de anpassats. Då försvinner skolans paviljonger.

Den allra största tillfälliga byggnaden är Vinsta Västra, som är den ena filialen av Vinsta grundskola. Här handlar det inte om paviljonger, utan en gammal kontorslokal som har byggts om till en skola.

Just nu ser utbildningsförvaltningen över möjligheterna att bygga ut skolans andra filial, Vinsta Östra, så att den rymmer samtliga elever och kommande, större elevkullar. Då skulle de tillfälliga lokalerna i industriområdet försvinna.

Men det finns flera skolor som inte kommer att bli av med sina baracker inom överskådlig framtid. Det handlar om Vällingbyskolan, Hässelby villastads skola och Hässelbygårdsskolan.

Varför finns inga planer för dessa skolor?

– Vi har andra insatser runtom i stan. Men alla skolor med tillfälliga lokaler kommer att få justeringar, säger Thomas Eriksson.

Jag tycker att det här kommer alldeles för sent.Åsa Lundborg, förälder

Fakta

Här finns skolbarackerna

Backluraskolan: Försvinner då eleverna flyttar in i förskolan Brunklövern.

Björnbodaskolan/Sörgårdsskolan: Försvinner om ny skola byggs.

Nälstaskolan: Åtgärdas nu.

Vinsta grundskola, Västra: Försvinner om utbyggnaden av Vinsta Östra blir av.

Vällingbyskolan, Hässelby villastads skola, Hässelbygårdsskolan: Inga ändringar planerade.