här finns värsta skolkarna

Spånga-Tensta Enligt färsk statistik var det under 6 procent av eleverna som var sjuka eller hade annan giltig frånvaro i skolan förra läsåret.

Däremot låg stadsdelen i topp när det handlade om skolk.

Spånga och Tensta­skolorna hade 2,8 procents ogiltig frånvaro.

Bara Skärholmen, Farsta och RinkebyKista var värre.