Här försvann 40 p-platser

I somras försvann plötsligt 40 parkeringsplatser från Bredängs centrum.

Något flera butiksägare menar har gjort att kunder försvinner.

– Jag funderar på att flytta, säger Imtiaz Gill som driver Imans Textil.

Imans Textil ligger alldeles intill bussgatan i Bredäng där det tidigare funnits ett 40-tal parkeringsplatser. Imitiaz Gill berättar att hans kunder inte sällan är långväga och tillbringar mycket tid i hans affär.

– Det kommer folk från teatrar och modehus och många andra som behöver tid på sig att fundera över färger, mönster och längder, säger han.

Flera 1-timmes p-platser finns lite längre bort vid sidan av centrum. P-platserna vid bussgatan inpå butiken hade två timmars parkeringstid. Men sedan de försvann uppskattar han att kundtillströmingen till hans butik har halverats.

– Det går inte i längden, jag funderar på att flytta härifrån, säger han.

Flera andra butiksägare vittnar om en minskning av kunder. Vid apoteket har man sett en tydlig nedgång.

– Vissa dagar är det 20 procent färre kunder, i snitt kanske 15 procent. Vi har nog förlorat många som inte bor direkt i centrum och tar bilen för att vardagshandla för att slippa vandra runt i en stor galleria, säger Haza som är apotekschef.

Centrumledaren Leif Nilsson vid Fastpartner är bekymrad. Han har fått uppgifter om att handlarna tappar mellan 20 och 45 procent i intäkter.

– Det här slår hårt mot ett litet centrum, säger han.

Det är trafikkontoret som har dragit in parkeringsplatserna. Trafikplanerare Magnus Ståhl menar att synpunkter från Keolis som kör bussarna har påverkat.

– Folk som parkerar där ser sig inte alltid om ordentligt när de går över bussgatan och ibland står parkerade bilar i vägen vid bussutfarten. Generellt sett vill vi inte heller att bilar och bussar blandas på en bussterminal, säger han.

Att återskapa parkeringsplatserna är inte aktuellt och de parkeringsplatser som finns att tillgå i dag är ett tillräckligt stort antal, menar trafikkontoret.

– Det här är ett beslut som vi tagit av säkerhets- och framkomlighetsskäl.

Magnus Ståhl har inte själv fattat beslutet men hävdar att det ska ha förankrats hos stadsdelsförvaltningen. En bild man inte delar i Skärholmens stadsdelsnämnd. Och på senaste stadsdelsnämndsmötet bestämde sig politikerna för att utreda frågan.

– Jag tycker att vi ska få åtminstone remisstycka i en sådan här fråga, säger Jan Jönsson (FP).

Fakta