Min lokala hjälte

Här försvinner återvinningsstationer i city

Snart blir trycket på återvinningsstationerna ännu hårdare.
Snart blir trycket på återvinningsstationerna ännu hårdare.
Tre återvinningsstationer försvinner i innerstan i början av november. Redan i dag går det i snitt runt 4000 personer per station i både Vasastan och Östermalm. Och snart blir trycket på dem alltså ännu hårdare.

Stationerna är tre av minst åtta stycken i Stockholm som ryker under året. Södermalmsstationen på Södermannagatan ska flyttas. Men det ser sämre ut för Vasastan och Östermalm – stationerna på Dannemoragatan och Uggleviksgatan ersätts inte av nya.

– Vi har tittat på föreslagna alternativ men hittills har inget fungerat. Ingen av de alternativplatser vi sökt har gått igenom, säger Annika Ahlberg, regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI).

Det är redan ett enormt tryck på att återvinna. Både i Östermalm och Vasastan delar i snitt runt 4000 personer på varje grön återvinningsstation, där man kan slänga förpackningar och tidningar.

Anledningen till att det inte går att ersätta stationerna i staden är problem med placeringen och andra pågående detaljplaner som gör att bygglov inte kan beviljas. Men också att markägare inte velat upplåta ytor, eller så räcker inte den föreslagna ytan till för en ny station. FTI har tidsbegränsade bygglov för dessa stationer och har ansökt om permanent bygglov men inte fått det.

– De som bor i områdena kommer få längre att gå med sina sopor, säger Annika Ahlberg.

Återvinningsstationerna tas bort vecka 45-46.

Hur många fler stationer skulle behövas?

– Det skulle behövas fler, men någon siffra är svår att sätta. Men jag tackar inte nej till några platser om jag får erbjudande om en plats, det gör jag ju inte. Trycket på stationerna är högt redan nu, säger Annika Ahlberg.

Stockholms stad har jobbat för att få ta över ansvaret för återvinningsstationerna, men något sådant beslut är inte fattat av regeringen.

 

Fakta

Fler stationer stänger

FTI AB (Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar på uppdrag av företagen som producerat dem, i hela Sverige.

I höst måste FTI AB måste stänga åtta stationer i Stockholms, där det tillfälliga bygglovet gått ut och man inte fått permanent bygglov. Orsakerna skiljer sig åt från station till station:

Vårbergsvägen 69, Skärholmen

Gamla Bromstensvägen 1, Bromma.

Selmedalsvägen 191, Hägersten-Liljeholmen.

Uggelviksgatan 2, Östermalm.

Svartlösavägen 77, Älvsjö.

Södermannagatan 61/Bohusgatan, Södermalm.

Dannemoragatan 16, Norrmalm

Drivbänksvägen, Hässelby-Vällingby.

Källa: FTI AB