Här fortsätter ­kamerorna se dig

KALLHÄLL SL har fått tillstånd för 17 övervakningskameror vid Kallhälls pendeltågstation. Syftet är att öka resenärernas trygghet, minska antalet brott i trafiken och att upptäcka brand och andra faror.

Tillståndet ger SL rätt att spela in bilder men inte att ta upp och avlyssna ljud.

Bildmaterialet får spara under högst en månad, om inte material har betydelse vid utredning av brott.

Tidigare har SL haft rätt till 19 kameror på stations-området.