(rubrik saknas)

Fakta

Här gäller ingen allemansrätt

På kolonilotter gäller ingen allemansrätt, utan det är privat mark. Det är tillåtet att promenera genom området.

Enligt Lennart Pöppel, ordförande för Föreningen Stor-Stockholms koloniträdgårdar, är stölder ett växande problem: ”Om man vill avvärja tjuvarna så måste man börja låsa in områdena. Samtidigt vill vi att koloniträdgårdarna ska vara öppna och att vem som helst ska kunna gå igenom”.