Här hamnar ny t-banestation

SÖDERORT Nu är utredningen om sträckning Sofia och söderort färdig. Förvaltningen för utbyggnad av tunnelbana, föreslår att slakthusområdet ska få en ny tunnelbanestation och att stationerna Globen och Enskede gård ska stängas.

– Tunnelbanan kommer­ fortfarande att gå nära Enskede gård, samtidigt som stationen hamnar i slakthus­området – vilket är bra med tanke på kommande arbetsplatser och handelsplatser, säger Martin Hellgren, projektchef för utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka och söderort.

Beslut kommer att fattas av landstingsstyrelsen i oktober, och fram till den 4 juni tar man emot synpunkter.