Här har barnen koll på miljön

Förskolepedagogen Eva-Lotta Sevenheim komposterar gammalt bröd med Smilla Jacobsen och Daniel Nylander-Schaob.
Förskolepedagogen Eva-Lotta Sevenheim komposterar gammalt bröd med Smilla Jacobsen och Daniel Nylander-Schaob.
Ekopiloterna är utsedda. Fem familjer och en förskola i Tyresö ska under ett år lära sig leva mer miljövänligt.

– Det handlar om långsiktigt lärande, säger miljösamordnare Mette Kjörstad.

Han är fem år och vet redan att källsortering är bra. Och att skräp kan återanvändas till att bli något nytt.

– Det är viktigt att inte kasta skräp i naturen för då kan djuren skada sig. Men äppelskrutt får man kasta, det tycker fåglarna om, säger Daniel Nylander Schaob på förskolan Hästhagen.

Förskolan är den verksamhet som blivit utsedd av Tyresö kommun att ingå i projektet Ekopiloterna. Projektet har precis startat och förutom förskolan är även fem familjer utsedda att vara piloter. Under ett år ska dessa utvalda barn och vuxna få lära sig hur de kan leva mer miljövänligt.

Förskolan Hästhagen har ända sedan starten arbetat med miljöfrågor, förklarar Görel Älvedal, chef för enheten.

– Barnen är vår nästa generation och därför är det viktigt att de får lära sig om hållbar utveckling, säger hon.

Nyligen fick förskolan av stiftelsen Håll Sverige rent utmärkelsen Grönt flagg, något som just denna dag firas på gården med hissning av den gröna flaggan och sång med barnen. Utmärkelsen är ett verktyg för alla pedagogiska verksamheter som vill arbeta med hållbar utveckling. Att förskolan dessutom nu utsågs att delta i ekpilotprojektet tycker Görel Älvedal är passande.

– Eftersom vi jobbar miljömedvetet tyckte vi att projektet skulle passa oss. Det känns jättespännande att vara med.

Syftet är att de inblandade ska få kunskap om hur de kan förändra sitt vardagliga beteende för att bidra till en bättre miljö.

– Hittills har kommunens miljöarbete­ gett små vågor. Nu när personer får lära sig leva klimatsmart kan de lära vidare till andra. Jag tror det kan ge stor sprid- ningseffekt, säger Mette Kjörstad, miljösamordnare i Tyresö kommun och initiativtagare till projektet.

Inför projektet fick Tyresöbor anmäla sitt intresse att bli piloter. Kommunen fick in ett 20-tal anmälningar.

– Vi gjorde ett urval så att vi skulle få geografisk spridning, olika boendeformer, åldrar och familjekonstellationer, säger Mette Kjörstad.

De fem utsedda familjerna är bland andra en kvinna som bor i fritidshus, en ensamstående förälder med barn varannan vecka och en barnfamilj som bor i villa. Projektet är uppdelat i teman, och första temat är resa.

– Varje tema inleds med en inspirerande föreläsning som är offentlig – alla intresserade är välkomna att lyssna, säger Mette Kjörstad.

Femåriga Daniel Nylander Schaob på förskolan Hästhagen visar miljöstationen inne på sin avdelning.

Kartonger ligger i en back, i en annan ligger plast. Han lever redan som han lär.

– Jag brukar cykla och samla skräp. Jag har en cykelkorg där jag lägger kartonger och glas som jag sen kastar. Och hårdplast ska kastas för sig, sägerhan.

Det är viktigt att inte kasta skräp i naturen för djuren kan skada sig.Daniel Nylander- Schaob, 5 år

Fakta

Projektet Ekopiloterna

Projektet drivs av Kungliga tekniska högskolan, KTH, på uppdrag av Tyresö och Haninge kommun.

KTH bedriver forskning om ekopilotprojektet och alla piloter får coachledning därifrån.

Ekopiloterna kommer att arbeta tematiskt under det kommande året, och varje tema inleds med offentliga föreläsningar.

Källa: Tyresö kommun