Här har nazisterna blivit mer aktiva

Nazister har ökat sin aktivitet i Upplands-Bro de senaste två åren, enligt en rapport från stiftelsen Expo.

Totalt rapporterades 68 aktiviteter i fjol – näst flest i länet.

Varje år publicerar den antirasistiska stiftelsen Expo en sammanfattning över hur de främlingsfientliga rörelserna utvecklar sig i Sverige. Expo mäter bland annat antalet ”aktiviteter”. Det kan handla om propagandaspridning, manifestationer eller föredrag.

Rapporten för 2014 som publicerades förra veckan visar på 68 aktiviteter i Upplands-Bro, nästan exakt lika många som året innan. Flest aktiviteter stod Svenskarnas Parti (SvP) för, 53 stycken.

– Propagandan är på frammarsch. Både Svenska motståndsrörelsen och Svenskarnas parti hävdar också att de har fått fler medlemmar, säger Anna-Sofia Quensel som sammanställt årsrapporten.

Källorna är nästan uteslutande organisationernas egna hemsidor. Men Anna-Sofia Quensel tycker inte att det är ett problem.

– De här organisationerna är väldigt noga med att redovisa sina aktiviteter för att visa sympatisörer att de är aktiva.

Expos metod innebär samtidigt att enskilda personer kan få stort genomslag i statistiken. Det kan vara förklaringen till att antalet aktiviteter ökat drastiskt i Upplands-Bro sedan 2012.

Att vissa områden fått många fler aktiviteter beror troligen på att det finns representanter för organisationerna som bor där, menar Anna-Sofia Quensel.

Expos bild av att de högerextrema är på frammarsch delas inte av alla. Säkerhetspolisen gör i sin senaste rapport (2014) om våldsbejakande extremism i Sverige bedömningen att vitmaktmiljöerna inte har blivit starkare de senaste fem åren.

Statsvetaren Andreas Johansson Heinö, förlagschef på tankesmedjan Timbro, tycker att Expo drar för långtgående slutsatser utifrån sitt material.

– Man mäter för lite. Ökningen 2014 kan ha varit en helt naturlig valårseffekt. Det är möjligt att det är svårt att ta fram ett större underlag men då måste man vara ödmjuk inför det man har.

Han menar också att uppsättning av klistermärken och affischer som ingår i kategorin propagandaspridning är ett begränsat mått för att mäta mobilisering.

SvP menar att partiet inte är nazistiskt utan nationalistiskt. Trots ökad aktivitet i kommunen blev det ingen valsuccé, bara 22 Upplands-Brobor röstade på partiet.

Fakta

Antal aktiviteter per kommun

Källa: Expo