Min lokala hjälte

Här har unga en chans att få jobb

137 000 ungdomar mellan 15 och 24 står i dag utan arbete – men från Jobbtorget i Skärholmen kommer ett positivt besked: De flesta unga som var inskrivna förra året fick jobb eller började studera.

20-åriga Rita Domé från Sätra är en av dem.

I Jobbtorgets lokaler på Södermalm är arbetsdagen strax över för Rita Domé. Hon går ett varv vid datorerna, stänger av dem och skjuter in stolarna på rätt plats. I snart sex veckor har hon praktiserat som receptionist och varit ansiktet utåt för andra som söker sig till Jobbtorget.

– Jag registrerar närvaro vid datorn och hjälper ibland till att kontakta socialsekreterare. Sorterar post, arkiverar papper, hjälper till med datorerna och svarar på frågor. Många som kommer hit talar med kraftig brytning, men jag brukar tycka det är lätt att förstå dem, säger hon.

Och jobbet har gått bra, så pass bra att Rita nu har blivit lovad en sex månader lång ungdomsanställning på just Jobbtorget. Och vid det här laget har hon lärt sig en hel del om vad som krävs för att få jobb.

– Det är jätteviktigt att man har gått ut gymnasiet, det är många arbetsgivare som frågar om det. Och man ska vara positiv och aktiv, coacherna som är här ser om du verkligen letar efter jobb eller om du bara kommer hit för att surfa.

I förra veckan presenterade Statistiska centralbyrån (SCB) nedslående siffror om läget för unga arbetslösa i Sverige. 137 000 personer mellan 15 och 24 år står utan arbete – det är lika många som invånarna i hela Örebro kommun. Siffran visar även på ungdomars särskilda utsatthet på arbetsmarknaden. 137 000 motsvarar 24 procent av alla unga som står till arbetsmarknadens förfogande medan siffran för antalet arbetslösa i hela befolkningen är 8 procent. Sett ur ett internationellt perspektiv placerar siffror från OECD:s sysselsättningsrapport dessutom Sverige i den absoluta botten på listan över hur bra medlemsländerna är på att få in sina unga i arbete.

Men på Jobbtorget kan man nu presentera glädjande siffror som rör några av de av unga som står längst bort från arbetsmarknaden, de som saknar arbete, inte studerar och som har försörjningsstöd. Förra året kunde 85 procent av ungdomarna mellan 16 och 24 på Jobbtorget i Skärholmen gå vidare till jobb och studier och egen försörjning.

– En av våra framgångsfaktorer är att vi har ett väldigt tätt samarbete med Arbetsförmedlingen, både här i Skärholmen men också i Liljeholmen, säger Olive Carlson, gruppledare på Jobbtorget i Skärholmen.

En gång i månaden har de gemensamma planeringsmöten med Arbetsförmedlingen. Det gör att man mer effektivt kan hushålla med resurser och jobberbjudanden, eftersom samtliga av Jobbtorgets ungdomar också är inskrivna vid Arbetsförmedlingen.

Olive Carlson framhåller också vikten av mycket praktik och att man måste inse att inte alla individer kan få hjälp med samma åtgärder. Varje person måste mötas där han eller hon befinner just vid tillfället.

– Ibland är man bostadslös och saknar både pengar och utbildning. Då gäller det att ha ett öppet sinne med förståelse för individen samtidigt som man ska vägleda personen framåt. Och sedan gäller det att hela tiden följa upp med åtgärder längs vägen, säger hon.

Att registrera närvaro och hjälpa jobbsökande att fylla i blanketter är ett par av Rita Domés arbetsuppgifter på Jobbtorget. Här med arbetskamraten Ingeborg Kronkvist.

Fakta

Redo för jobb

Jobbtorget är till för dem som är arbetslösa och har försörjningsstöd, är flyktingar eller ungdomar i åldern 16–25 år som varken jobbar eller studerar. Andra vänder sig direkt till Arbetsförmedlingen.

Under år 2011 omfattades över 1 700 ungdomar av insatserna i Stockholm för att snabbare få ett jobb, börja studera och försörja sig själva.

I dag har Jobbtorget i Skärholmen 70 inskrivna ungdomar redo att börja jobba direkt.

Källa: JOBBTORGET