Här kan 50 nya bostäder byggas

De nya bostäderna som planeras på Dalarö fortsätter att uppröra grannar. De menar att moderna femvåningshus kommer att förstöra kulturmiljön.

– Ger man klartecken så riskerar hela Dalarö att förstöras, säger Stephan Tolstoy.

Som Lokaltidningen Mitt i rapporterat om tidigare så förändrar fastighetsägaren BTH Bygg sina ursprungliga planer, från 80 till runt 50 bostäder på den gamla folkhögskoletomten.

BTH Byggs nuvarande förslag har dock inte mildrat känslorna hos grannarna på Baldersvägen, bland dem mångårige tidningsmannen Thorbjörn Larsson. De boende ligger tillsammans bakom nätverket Dalarös vänner som deltagit i den så kallade Dalarödialogen som antagits i kommunfullmäktige.

När vi träffar grannarna som startat gruppen är solen på väg ner över Dalarö. Vissa av dem bor här på Baldersvägen året om, vissa är sommargäster. De är rädda att kommunen är på väg att frångå delar av Dalarödialogen, där man kommit överens om att särskild hänsyn ska tas till kulturmiljön vid exploateringar.

Enligt byggfirman kommer det att handla om flerbostadshus på två till fem plan, dessutom tillkommer tre parhus med två bostäder i vardera byggnad samt fyra villor.

– Vi är för exploatering, men fastighetsägarens förslag med så höga hus innebär en brutal överexploatering. Jag skulle säga att frågan har akut betydelse för alla på Dalarö. Om exploateringen godkänns så skapas ett prejudikat som med all sannolikhet leder till liknande exploateringar över hela Dalarö, säger Robert Windborne-Brown, vars grupp har samlat på sig över 300 protestunderskrifter mot planerna.

Nätverket, som publicerat de just nu aktuella skisserna på sin hemsida, är rädda för att kulturintressena helt körs över.

– Jag kom precis från Västkusten, där värnar man om samhällen som Fiskebäckskil. Men på Ostkusten måste du snart ta dig söder om Nynäshamn för att hitta liknande kulturmiljöer. Till de nya bostäderna ska dessutom parkeringar tillkomma och tänk på all trafik på Baldersvägen, det blir förödande, säger Stephan Tolstoy.

BTH Bygg är inte lika oroliga.

– Från start har vi haft en hög ambition att skapa något bra och vi vill ta vara på platsens unika karaktär. Vi har gjort utredningar och gör man på rätt sätt, så är det absolut möjligt att bygga modernt. Vi jobbar just nu med fasadutformning, gestaltning och landskap, säger Stefan Norberg, vd på BTH Bostad.

Alla byggnader på fastigheten, förutom huvudbyggnaden och Villa Kullen, ska rivas. Vad man sedan gör med huvudbyggnaden är inte klart.

Kommunen är inne i slutarbetet med den nya detaljplanen, som snart ska ut på samråd och sedan granskning. Detaljplanen beräknas antas nästa år och när den väl klubbats blir bygglov aktuellt. Stadsbyggnadsnämnden är väl medveten om Dalarös vänners kritik mot planerna.

– Det är möjligt att inte heller kommunens förslag kommer att falla Dalarös vänner i smaken, men vi måste låta våra tjänstemän arbeta fram förslag innan man börjar kritisera. Dalarös kulturhistoriska särart måste vi så klart förhålla oss till, men vi ska inte år 2012 bygga grosshandlarvillor. Dalarö är inte Skansen, utan ett levande samhälle, säger Peter Olevik Dunder (FP), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Fakta

90 nya bostäder

BTH Bygg planerar att bygga 40 nya lägenheter på gamla folkhögskolans tomt. De beräknas stå klara 2017.

Veidekke vill bygga uppemot 50 nya bostäder på gamla Strand hotels tomt.

Källa: Haninge kommun