Här kan 500 bostäder byggas

Tekniska nämndhuset vid Klara sjö säljs och staden tar med sig sina 1 100 medarbetare till ett nytt hus nära Globen.

De gamla lokalerna ska rivas – eller byggas om till 500 nya bostäder.

Stockholms tekniska förvaltningar som länge suttit i huset planerar för att bli Söderortsbor.

Deras nya hus på 80 000 kvadratmeter ska byggas utmed Nynäsvägen, där Söderstadion ligger i dag. Området intill Globen får namnet Söderstaden.

Tanken är att förvaltningarna ska bära in flyttlådorna om fem år.

Flytten är ytterligare ett steg på vägen att frigöra attraktiva lokaler i innerstaden genom att knuffa de kommunala förvaltningarna längre utåt i kommunen.

– Det är det billigaste och bästa alternativet för skattebetalarna. Vi räkna med modernare lokaler och lägre kostnad för de kontor vi behöver i Söderstaden. Dessutom får 60 procent av våra medarbetare närmare till jobbet, säger Sten Nordin (M), finansborgarråd.

Han menar att Tekniska nämndhuset aldrig varit helt optimalt för dem, med sina stora rum, cellkorridorer och brist på ljus. Dessutom är renoveringsbehovet stort.

Frågan om husets framtid har stötts och blötts länge. När nu chansen dök upp i nya Söderstaden, där kommunen äger en stor tomt, var man inte sena att nappa.

– I city finns det för få bostäder och i söderort för få arbetsplatser. Med den här lösningen slår vi två flugor i samma smäll, säger kultur- och fastighetsborgarrådet Madeleine Sjöstedt (FP).

Det nya huset i Söderstaden kommer att fungera som bullerskydd mellan Nynäsvägen och tomten framför, där man ser möjligheten att 380–560 nya bostäder kan byggas. Tanken är också att få in affärer i gatuplan.

De nya lokalerna ska ha plats för 1 800 personer, så man hoppas att fler av stadens förvaltningar ska flytta hit. Kvar blir då tekniska nämnd­huset på Kungsholmen. På platsen ska det bli 500 nya bostäder. Både bostads- och hyresrätter och studentbostäder är planen.

Vem som kommer att köpa tekniska nämndhuset är ännu inte klart. Och beslutet om att bygga om de nuvarande husen eller om de ska rivas för att ge plats åt ett nybygge ska tas ihop med den nya ägaren.

Tidigast 2020 kommer de nya hyresgästerna att kunna flytta in på Kungsholmen.

Så här skulle det nya huset vid Nynäsvägen kunna se ut. En arkitekttävling ska nu utlysas för att få fram ett slutgiltigt förslag.

Fakta

Byggnad från sextiotalet

Tekniska nämndhuset på Fleminggatan 4 byggdes under åren 1962–1965.

Här sitter Stockholms tekniska förvaltningar, som exploateringskontoret, bostadsförmedlingen, miljöförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret.

Huset ska rivas eller byggas om till 500 nya bostäder.

De nya lokalerna för förvaltningarna i området, som ska kallas Söderstaden, ska stå klara om fem år.