Här kan Albyborna ta t-banan

Skulle tjäna några minuter. – För mig tar det väl en 5 minuter att gå till tunnelbanan i dag, säger Babul Hossein som kommer gående från Eriksberg tillsammans med Kazi Ohidul Alam.
Skulle tjäna några minuter. – För mig tar det väl en 5 minuter att gå till tunnelbanan i dag, säger Babul Hossein som kommer gående från Eriksberg tillsammans med Kazi Ohidul Alam.
Domarebacken kan bli ny gångväg för tunnelbaneresenärer som ska vidare till Eriksberg och "Södra Porten"
Domarebacken kan bli ny gångväg för tunnelbaneresenärer som ska vidare till Eriksberg och "Södra Porten"
Tunnelbanan har bara utgång åt ett håll i dag.
Tunnelbanan har bara utgång åt ett håll i dag.
T-banan i Alby kan få en tredje utgång. Den som förbereddes när stationen byggdes 1975 kan öppnas.

Skälet är planerna på ett nytt handelsområde i Eriksberg och bostäder ovanpå Hågelbyleden.

Den nya pendeluppgången i Tullinge har varit en fråga bland politikerna länge. Nu riktar Botkyrka kommun även blickarna mot Alby, i förhoppning om att få till en ny tunnelbaneutgång i riktning mot Hågelbyleden och Eriksberg. Här vill kommunen och Skanska skapa Södra Porten, ett nytt område med både handel och företag.

– Där ska det bli cirka 4 000 nya jobb, säger kommunstyrelsens ordförande Katarina Berggren (S).

Kommunalrådet har undertecknat Botkyrkas skriftliga bidrag till Sverigeförhandlingen, där hon beskriver satsningar som är bra för hela Stockholm. Berggren förordar bland annat grön kollektivtrafik som binder samman Södertörn med Västerort i Förbifart Stockholm. Nya uppgångar i både Tullinge och Alby är en annan del. ”Alby tunnelbaneuppgång innebär också positiva effekter för utvecklingen av Södra Porten…”, skriver Katarina Berggren.

– En ny utgång skulle korta gångvägen till Eriksberg med några minuter. Det finns också planer på att bygga bostäder där Hågelbyleden går i dag, säger hon till Mitt i.

I dag går det inte att se var den nya tunnelbaneuppgången skulle komma upp, men någonstans vid Advokatbacken inte speciellt långt ifrån Eriksberg är det tänkt. När stationen stod klar 1975 hade byggnationerna också gjort möjligt för en uppgång åt det södra hållet.

En ny utgång i Alby kommer säkerligen att dröja. Rapporten som Sverigeförhandlingen (se faktaruta) ska lägga fram för regeringen ska vara klar i december 2017.

Och i Tullinge ser det ut att ta tid innan Alliansens vallöfte om en ny uppgång blir verklighet.

– Tyvärr har vi ett tuffare ekonomiskt läge än vi hoppats på, vilket gör att vi inte i närtid kan förverkliga en ny uppgång, säger landstingsrådet Kristoffer Tamsons (M).

Något svar på om satsningen riskerar att dröja till efter mandatperioden vill han inte ge.

Kommunalrådet Katarina Berggren (S) säger att Botkyrka kommun är beredd att gå in som medfinansiär för att en ny uppgång ska bli verklighet. Men hon svarar inte på hur stor andel av kostnaderna kommunen kan tänkas gå in med.

– Att kommunen är villig att medfinansiera är givetvis en förutsättning. Därför är det också bra att de tydligt markerar att de vill gå in med pengar, säger Tamsons och tillägger att han hoppas på att inleda samtal med kommunen om hur och när en ny uppgång kan bli aktuell under det kommande året.

Fakta

Sverigeförhandlingen

Sverigeförhandlingen är ett arbete som samordnas av regeringen. Ett av uppdragen är att länka samman möjliga finansiärer av nysatsningar på kollektivtrafiken i landet.

Pengar kan komma från både staten, landstingen, kommunerna, privata investerare och avgifter som resenärer betalar.

Satsningarna ska möjliggöra byggandet av 100 000 nya bostäder i Sverige.