Här kan badet hamna

Här kan det nya badet hamna.
Här kan det nya badet hamna.
Kommunen ska besluta om Mörbybadets framtid senare i vår. Men redan nu har man börjat titta på platser för ett nytt bad. Två alternativ har lyfts fram som särskilt intressanta

Som Mitt i Danderyd tidigare kunnat visa är Mörbybadet drabbat av så allvarliga fukt- och mögelskador att det måste renoveras om det ska fortsätta att vara i bruk. Det arbetet väntas kosta upp mot 60 miljoner kronor. I så fall blir det andra gången på ett drygt decennium som badet renoveras för mångmiljonbelopp, och även med renovering väntas det inte hålla längre än tio år till.

Ett alternativ som lyfts fram av tekniska kontoret är därför att riva badet redan nu och bygga ett nytt.

Enligt ett förslag av kommunledningskontoret ska tre alternativ utredas. Det första är att renovera badet, det andra att kommunen själv bygger ett nytt och det tredje att man låter en extern aktör bygga ett nytt bad som kommunen sedan hyr.

Något beslut är inte fattat men redan nu diskuteras potentiella platser för ett nytt bad. Ett alternativ är att lägga det nya badet på samma plats där Mörbybadet ligger i dag.

– Det är klart att området där badet ligger i dag är en plats som vi naturligtvis kommer att titta på, säger kommunalrådet Olle Reichenberg (M).

Men ett annat alternativ diskuteras också. Det är att lägga det nya badet vid Danderyds gymnasium.

– Det har utvecklats så att allt fler fritidsaktiviteter koncentreras dit, det skulle kunna vara en bra plats. Sedan är väl inte förbindelserna de bästa, men nu kommer vi snart att få en busshållplats vid motorvägen, vilket gör att det blir lite enklare att komma dit, säger Olle Reichenberg.

En fördel med att uppföra badet på en ny plats är att man då kan fortsätta att ha det befintliga badet öppet medan man bygger ett nytt.

– Annars måste det ju vara stängt ett tag och det blir jobbigt för våra simklubbar, säger Olle Reichenberg.

Han betonar dock att man skulle kunna bygga i närheten av det nuvarande badet även om det inte blir på exakt samma plats.

– Utredningen är helt förutsättningslös, vi utesluter inga platser. Kommer tjänstemännen med ett förslag på annan plats som skulle vara lämplig kommer det ju också vara intressant naturligtvis. säger Olle Reichenberg.

Att badet skulle renoveras i stället för att rivas är inte särskilt troligt. Tekniska kontoret vill bygga nytt och från politiskt håll lutar man åt det.

– Jag tror att vi kommer att landa i att bygga nytt. Vad jag förstår så bedömer man att badet är uttjänt och då känns det tveksamt att lägga ytterligare miljoner på att renovera det igen, säger Olle Reichenberg.

Om det blir kommunen själva som bygger eller om man ska försöka hitta en annan byggare som man sedan kan hyra badet av har Olle Reichenberg inga bestämda åsikter om än.

– Det är ju något av ett högriskprojekt för en kommun att bygga ett bad, det kunde vara en bra idé att varken vara byggare eller ägare, det är nog värt att titta på, men vi har inte gjort så tidigare så det måste utredas först, säger han.

Fakta

Mörbybadet

Förra året upptäcktes fukt och mögelskador i Mörbybadet. Kommunen fick beskedet att det stod mellan två val, renovera för 60 miljoner eller bygg nytt för 120.

Det är inte första gången badet drabbats av fuktskador. Det fanns problem redan på 90-talet och i början 2000-talet renoverades det för flera miljoner.

Enligt uppgifter till Mitt i beror fuktskadorna på att badet är dåligt konstruerat.

Nu ska kommunen bestämma vad som ska göras. Beslut om det blir ett nytt bad eller inte tas senare i vår.