Här kan berg av schaktmassor växa fram

I snitt räknar man med runt 30 transporter in per dag.
I snitt räknar man med runt 30 transporter in per dag.
En massiv förvaringsplats för schaktmassor planeras i Brottby. Tanken är att 280 000 ton jordmassor ska forslas dit varje år.

– Vi behöver fler platser förvaringsplatser, säger projektets plankonsult Ingemar Burell.

Det byggs mycket i Stockholmsregionen. Vägar, bostäder och industrier uppförs, och för varje bygge blir schaktmassor av jord och berg över. Varje år omsätter Stockholmskommunerna 2,75 ton schaktmassa per invånare.

Denna schaktmassa måste förvaras någonstans, men att hitta plats åt dem är svårt. Det finns helt enkelt för få förvaringsplatser.

Därför planerar företaget KGR Entreprenad att ansöka om tillstånd för att uppföra en tipp på en äng söder om infarten till Brottby.

– Det är ett jätteproblem i regionen, vi har inte tillräckligt med platser att förvara schaktmassor på, säger Ingemar Burell på projektets plankonsult Terraproject.

Planen ligger just nu ute på samråd för att ta in synpunkter från kommun och föreningar, personer och företag som skulle påverkas av att en sådan förvaringsplats upprättas.

Enligt Ingemar Burell kan man i bästa fall få ett tillstånd klart i slutet av 2017.

– Men det känns orealistiskt, du får nog lägga till något år. Man vet aldrig det kanske dröjer ända till 2021 eller ännu senare, säger han.

Enligt den samrådshandling som ligger ute är platsen vid Brottby den enda lämpliga som hittats efter en inventering. Någon utredning om vilka konsekvenser förvaringsplatsen kan få för boende och miljö i närområdet har ännu inte gjorts dock.

– Vi har inte kommit dit än, först ska vi ta in all information av vilka andra intressen som finns, säger Ingemar Burell.

Trots att projektet befinner sig i ett så tidigt skede har många redan reagerat på nyheten. Össeby hembygdsförening samlar boende i området, och de är långt i från förtjusta i förslaget.

– Tänk dig själv om det första du möter när du kör in mot Brottby är en gigantisk jordhög, det är inte så där jättekul, säger föreningens vice ordförande Hans-Georg Wallentinus.

Han bor själv en knapp kilometer från platsen.

– Även om det byggs ett staket kommer det att höras och damma, det kommer ju att vara trafik stora delar av dygnet, säger Hans-Georg Wallentinus.

Fakta

Så här mycket jord och berg ska dumpas i Brottby

Tillståndet som KGR Entreprenad söker är på 25 år.

Under den tiden är tanken att cirka 280 000 ton schaktmassor ska dumpas på platsen per år. Maxvolymen ska ligga på 560 000 ton per år.

Transporter till och från tippen ska pågå mellan sex på morgonen till sex på kvällen. Vid behov ska de utökas till att pågå i till klockan tio på kvällen.

I snitt räknar man med runt 30 transporter in per dag.