Flottsbro kan bli OS-backe

Flottsbrobacken kan bli dubbelt så hög i framtiden. I varje fall om Sveriges olympiska kommitté får som den vill. Backen föreslås ingå i vinterspelen i OS 2022 – om Sverige blir värd för arrangemangen.

Om Flottsbro ska bli en OS-backe så måste den först göras dubbelt så hög som den är i dag.

– Det är jättespännande men det finns många osäkra faktorer, och det är en lång process, säger Andreas Häggqvist, anläggningschef på Flottsbro.

Backen är välbesökt och om den blir dubbelt så stor kan den förstås ta emot många fler besökare.

– I dag får vi säga nej till en del som vill komma in. Systemet kan inte ta emot hur många som helst för då får man köa både uppför och nedför backen, säger han.

I november meddelar Olympiska kommittén om en ansökan ska skickas in. Formellt görs det nästa höst.

För att duga som OS-backe måste Flottsbro ha en viss längd och lutning. I dag har den 103 meters fallhöjd, det vill säga skillnaden mellan toppen och botten. En utredning som beställts av bland andra Sverige olympiska kommitté föreslår att den blir 210 meter.

Ägare till Flottsbro är kommunägda Huge Fastigheter AB.

– Det är roligt att man sett vilken utvecklingspotential som finns i Flottsbrobacken. Vi behöver lyssna med politikerna och höra vad de tycker innan vi har en egen uppfattning, Åsa Hedenberg, vd på Huge fastigheter.

Daniel Dronjak Nordqvist (M), kommunstyrelsens ordförande, har tillsammans med ett par andra företrädare för kommunen träffat utredaren.

– Spontant är vi förstås väldigt positiva till det här, säger han.

Han påpekar dock att finansieringen måste diskuteras.

– Vi behöver bland annat förbättra trafiksituation, säger han.

Enligt utredningen kommer OS att gå plus minus noll rent ekonomiskt. Kostnaden är beräknad till 10 miljarder kronor och intäkterna likaså.

– Jag ser inte att kommunen kan stå för tunga investeringar, säger Daniel Dronjak Nordqvist .

Fakta

Påbyggd till 103 meters fallhöjd

Från början var Flottsbrobacken en naturlig backe, cirka 20 meter hög.

På 1960-talet fanns en skidbacke i en annan sluttning i området.

Backen har byggts på från mitten av 80-talet till början av 2000-talet med schaktmassor från väg- och husbyggen och den är nu 103 meter hög.

Källa: FLOTTSBRO