ANNONS

Här kan det bli motorväg

Herkules. Johan. Trucken.

Det är ingen barnramsa, utan namnen på arbetsfartygen som används vid provborrningar för motorvägstunneln som planeras i urberget under Saltsjön; den Östliga förbindelsen.
ANNONS

I snålblåsten på Saltsjöns vågor, mellan Nacka och Blockhusudden, låg i onsdags Trafikverkets arbetsfartyg Herkules, en 390 kvadratmeter stor pråm i järn och trä med en 15 meter hög borrigg och fyra mans besättning.

Besättningen genomförde provborrningar för att se om den nya motorvägen, Östlig förbindelse, verkligen går att bygga i urberget under Saltsjön, från Nacka, under nationalstadsparken Djurgården, och vidare till Värtan.

I så fall en sträcka på 8,5 kilometer.

Till sin hjälp har Trafikverket förutom arbetsfartygen Herkules även två andra arbetsfartyg, döpta till Trucken och Johan.

Borrningsarbetena i Saltsjöns bottensediment har pågått under hösten och har resulterat i fem borrhål i havsbotten. Enligt Trafikverket har berggrunden inte tidigare undersökts så här noga på de här platserna.

– I dag har vi bara en aning om var berget ligger, säger Johanna Gottlander, geolog på Trafikverket.

Planerna på en östlig förbindelse har funnits sedan 1940-talet. Senast i oktober aktualiserades frågan igen när Alliansen i Värmdö skickade en skrivelse till Sverigeförhandlingen, regeringens organ som utreder infrastruktur.

Enligt Monica Pettersson (M), kommunstyrelsens ordförande, är det av avgörande betydelse att den byggs.

– En östlig förbindelse som knyter samman Södra och Norra länken samt öppnar en möjlighet att korsa Saltsjön utan att behöva åka in till Slussen, ger stora nyttoeffekter för Värmdös invånare, säger hon.

ANNONS

Nu ska Trafikverket undersöka två alternativ.

– Kan motorvägstunneln byggas i en bergtunnel, eller ska tunneln hellre läggas i en sänktunnel, placerad på havsbotten, säger Johanna Gottlander.

Om berget inte ligger allt för djup under vattenytan, maximalt 80 meter, är det möjligt att bygga motorvägen i en vägtunnel, då får man rätt lutning på motorvägen, max fem procent, enligt Michael Lundborg, kommunikatör vid Trafikverket.

– Ju grundare berget ligger desto flackare (mindre lutande) vägbana kan vi få, säger han.

Trafiken är tänkt att gå i olika separata tunnlar, två tunnlar för fordonstrafik/kollektivtrafik, och en tunnel för spårbunden trafik.

Motorvägstunneln Östlig förbindelse kan stå klar tidigast om 15 år, i så fall till en kostnad av 18 miljarder.

Resultaten från de nu pågående provborrningarna på havsbotten väntas vara klara i början av 2016.

Och om någon funderar över varför Trafikverkets arbetsfartyg fått mansnamn har Michael Lundborg en möjlig förklaring:

– Vad jag hört är att arbetsfartyg får mansnamn medan övriga fartyg, som nöjesbåtar, får kvinnonamn, säger han.

Fakta
ANNONS
Mitt i:s nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få de bästa lokala nyheterna från Mitt i Värmdö direkt i din inkorg.

Här kan du anmäla dig till fler nyhetsbrev.

Något gick fel. Vänligen prova igen!

Tack! Vi har skickat en bekräftelse till din inkorg.