Här kan det snart byggas höghus

Angela Imoukina och Johannes Kainz tycker att höghus i Stadshagen vore en bra idé. ”Det vore en logisk fortsättning på de höga husen i Hornsberg”, säger Angela Imoukina.
Angela Imoukina och Johannes Kainz tycker att höghus i Stadshagen vore en bra idé. ”Det vore en logisk fortsättning på de höga husen i Hornsberg”, säger Angela Imoukina.
25-våningshus i Stadshagen. Det kan bli verklighet i framtiden.

Nya EU-regler gör det lättare att bygga högt nära Bromma flygplats – och staden är positiva till höghus i området.

Bromma flygplats ställer ofta till det för kommuner och byggherrar som vill bygga höghus. Säkerhetsreglerna vid inflygning av plan är hårda och innebär att husen i ett stor ovalformat område runt flygplatsen inte kan byggas högre än 59 meter över havet.

I den ovalen ligger Stadshagen på Kungsholmen som är i startgroparna för ett gigantiskt utbyggnadsprojekt med omkring 1 000 nya bostäder.

Eftersom stora delar av Stadshagen ligger på en höjd kan husen här bara bli omkring 25 meter eller ungefär nio våningar.

Men nu väcks hopp för dem som gillar höghus. Nya EU-regler kring flygplatssäkerhet gör det möjligt att minska säkerhetsområdet runt flygplatser med Brommas banlängd, enligt Mikael Agnegård, flygsäkerhetskoordinator på Swedavia.

Lokaltidningen Mitt i har tagit del av Swedavias preliminära karta över hur de nya reglerna, som kan införas under 2016–2017, kommer att se ut. I Stadshagen höjs säkerhetsmarginalerna med mellan 30 och 40 meter. Det möjliggör hus på ungefär 65 meter eller cirka 25 våningar.

När Mitt i frågar Stadshagenborna vad de tycker om höga hus går meningarna i sär. Vissa tycker att det räcker som det är nu, andra att husen kan bli mycket högre.

– Ju fler nybyggen desto bättre. Det är roligt när det kommer fler folk hit. Det mycket mer liv i Stadshagen nu än för fem år sedan, säger Isabelle Norman.

Enligt Niklas Svensson, biträdande stadsbyggnadsdirektör, kan de nya höjdreglerna tas med i beräkningen när nya Stadshagen planeras.

– Det finns absolut möjlighet så länge det är en pågående process. Nu är det ju helt beroende på om byggherrarna är intresserade av att bygga högre hus. Men är det ett gynnsamt läge och öppnas möjligheter kommer vi inte att motsätta oss det.

Ann-Sophie Forsberg är affärschef på Besqab, ett av bolagen som planerar att bygga i Stadshagen. Hon säger att höjdgränsen från flyget något de förhåller sig till i planeringen i dag.

– Det är klart att det skulle vara intressant om reglerna skulle ändras – därmed inte sagt att vi skulle utnyttja hela höjden.

Stadsbyggnadsborgarrådet Roger Mogert (S) tycker att det är för tidigt att uttala sig i frågan.