Här kan moduler för flyktingar byggas

Stockholms stad föreslår sju platser runt om i Stockholm för tillfälliga bostäder i modulhus för flyktingar. Inga hamnar i innerstan.

Sammanlagt handlar det om sju platser i Söderort, Bromma och Spånga-Tensta. Nu ska Stockholms stad ansöka om bygglov för modulhusen. Målsättningen är att de kan lämnas in i början av april.

Först när bygglov blir klart kommer beslut om byggande att tas. Men ambitionen är att börja bygga bostäder i år.

Två av platserna avser hus för ensamkommande barn. Fem stycken är för vuxna personer och familjer. Sammanlagt handlar det om bostäder för cirka 1700 personer på mark som Stockholms stad äger.

– Vi har kollat på 60 platser i Stockholm och vi har tagit fram dem som vi har bedömt vara möjliga att genomföra i år och nästa år, säger Lena Karlsson, samordnare i Stockholms stad.

Sammanlagt är det 2810 personer som Stockholms stad ska ordna boende till under 2016. De har beviljats asyl och uppehållstillstånd och förhoppningen är att nu inte behöva bygga fler moduler, utan att de resterande personerna ska kunna få bostad på annat sätt. Modulerna är tänkt att bara stå i några år.

– Det är allt från fyra till sju-åtta år. På de flesta ställena ska platserna komma till annan användning. Vi kommer att söka tillfälliga bygglov, för det är en tillfällig lösning, säger Lena Karlsson.

Mitt i har tidigare rapporterat om att möjliga boenden för flyktingar på Östermalm. Men inga platser i innerstan finns med bland platser som nu har föreslagits.

Varför byggs det inga moduler i innerstan?

– Den mesta av den marken i innerstan ska antingen snart exploateras eller så är det parkmark. Och det känns inte som alternativ ett att välja parkmark i innerstan, säger Lena Karlsson.

Förhoppningen är att byggloven ska godkännas innan sommaren och sedan ska husen kunna bli inflyttningsklara i oktober till december. Enskede-Årsta-Vantör får tre boenden.

– Det hade naturligtvis varit bättre om det fördelats över fler stadsdelar, säger Lena Karlsson.

Fakta

Här kan det bli boenden för flyktingar

Enskede-Årsta-Vantör

Älvsjömässans extra parkering Huddingevägen på Örbysidan. Cirka 300-350 lägenheter för 500 boende.

Hagsätravägen, kvarteret Svedjaren. Cirka 50 ensamkommande barn

Slakthusområdet, gamla spåren nedanför Hallvägen. Cirka 300-350 lägenheter för 500 boende.

Bromma

Kvarteret Naturvården vid Beckombergaområdet, Spångavägen/Beckbornas väg. Cirka 200 lägenheter för 350 boende.

Spånga-Tensta

Invid kvarteret Miraklet, Arrendevägen/Småbrukarvägen. Cirka 150 lägenheter för 200 boende.

Hässelby-Vällingby

Parkering längs Bergslagsvägen vid Grimsta. Cirka 100 lägenheter

Skärholmen

Sätra IP, mindre del av parkeringen längs Bredängsvägen. Cirka 50 ensamkommande barn

Källa: Stockholms stad