ANNONS

Här kan mobila hus ge 300 lägenheter

Parken mellan Råckstavägen och Långskeppsvägen är en av de tilltänkta platserna för ”snabba” hus i Norra Ängby.
Parken mellan Råckstavägen och Långskeppsvägen är en av de tilltänkta platserna för ”snabba” hus i Norra Ängby.
Vid Råckstavägen och Bergslagsvägen i Norra Ängby kan 300 hyresrätter i så kallade ”snabba hus” byggas.

Det är mobila bostäder som Svenska Bostäder hoppas ska kunna ge fler unga ett eget hem.
ANNONS

Att bygga nya hus kan ta sin tid när långdragna planprocesser har sin gång. Även den demokratiska processen kan dra ut på tiden, då nybyggen ofta överklagas av dem som bor i närheten. För att snabbare kunna bygga bostäder för unga har Svenska Bostäder i samarbete med ungdomsorganisationen jagvillhabostad.nu tagit fram en lösning med mobila hus för att få en snabbare byggstart.

De har sökt igenom hela Stockholm för att hitta lämpliga tomter för husen, som är tänkta att sättas upp på tomter som för tillfället inte används.

Alliansen i Stockholms stad vill att Svenska Bostäder bygger så kallade ”snabba hus” vid Råckstavägen och Bergslagsvägen i Norra Ängby. Bostadsbolaget kommer att få markanvisning för 300 hyresrätter enligt snabba huskonceptet.

Lägenheterna är en del av Alliansen i Stockholms stads bostadssatsning på hyresrätter, som presenterades i förra veckan, där cirka 1 840 lägenheter markanvisas till allmännyttan, de kommunala bostadsbolagen.

– Det finns en stor efterfrågan på bostäder för unga, och det här är ett sätt att få bostäderna på plats snabbare, säger Ewa Samuelsson (KD).

Husen byggs av moduler som kan kombineras på olika sätt och är möjliga att bygga om till både större och mindre lägenheter. Genom att de är mobila behöver man inte ändra på detaljplanen utan det kan räcka med ett tillfälligt bygglov.

Från Svenska Bostäders håll tycker man att det är en spännande lösning med många möjligheter.

– Det är svårt att hitta en bostad i Stockholm, särskilt för unga. Vårt mål är att försöka få till 1 000 nya tillfälliga lägenheter enligt det här konceptet. Bara för att det är mobila hus betyder det inte att lägenheterna blir sämre. De kommer att vara kvalitetsmässigt bra med en skälig hyresnivå för unga, säger Ingegerd Bills, kommunikationschef på Svenska Bostäder.

För husen i Norra Ängby hoppas bolaget på att kunna få ett tillfälligt bygglov redan i år.

ANNONS

Förutom de ”snabba” hyresrätterna vid Råckstavägen och Bergslagsvägen finns det planer på 150 vanliga hyresrätter i Ulvsunda, vid Mariehäll/Karlsbodavägen, som en del i Stockholms satsning på hyresrätter.

Vårt mål är att försöka få till 1 000 nya tillfälliga lägenheter.Ingegerd Bills, Svenska bostäder

Fakta

Tillfälliga bygglov går fortare

Svenska bostäder får markanvisning för 300 hyreslägenheter för unga vid Råckstavägen och Bergslagsvägen.

Det blir mobila – ”snabba hus” – med tillfälliga bygglov, vilket förkortar tillståndsprocessen.

Med tillfälliga bygglov kan man bygga utan att detaljplanen för området behöver ändras.

Husen består av moduler som kan kombineras på olika sätt och som är möjliga att flytta till en annan plats.

ANNONS