Här kan ny skola byggas

Den obebyggda tomten i kvarteret Texten i centrala Tureberg är redan i dag planerad för skoländamål. Där kan det bli aktuellt med en helt ny skola, berättar miljö- och byggnämndens ord­förande Oscar Nyströmer (M).
Den obebyggda tomten i kvarteret Texten i centrala Tureberg är redan i dag planerad för skoländamål. Där kan det bli aktuellt med en helt ny skola, berättar miljö- och byggnämndens ord­förande Oscar Nyströmer (M).
De närmaste fem åren väntas en elevboom i Sollentunas skolor.

Fram till 2017 behöver kommunen ordna 1 400 nya platser i grundskolan.

– Det är bråttom som sjutton, tidsplanen är tajt, säger Oscar Nyströmer (M).

En måttstock på den snabba expansion som Sollentuna genomgår just nu är de byggkranar som börjar bli ett mer eller mindre permanent inslag i kommunens skyline. Åtminstone när det handlar om bostäder.

Något som har hamnat lite i skymundan i debatten är frågan om hur Sollentunas grundskolor ska få plats med den stora tillökningen.

2017 väntas det finnas 1 430 fler barn mellan 6 och 15 år i Sollentuna än 2012. Det framgår i så kallade lokalresursplaner från kommunens olika förvaltningar som nu ska behandlas i kommunstyrelsen under våren.

– Det kommer att behövas fler skolor. Det finns planlagda ytor redan i dag, till exempel i Tureberg, men inom kort kommer vi sannolikt att behöva titta på fler ställen där vi kan bygga, säger Thomas Ardenfors (M), ordförande i kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott.

Hur många av de 1 400 platserna ska ordnas genom tillbyggnad respektive omstrukturering eller på annat sätt?

– Det är en mycket bra fråga. Vi har en tät dialog mellan förvaltningarna för att alla ska vara förberedda för att ta de beslut som kommer att behövas och vara på tårna när det blir skarpt läge.

Nämnda Tureberg står tillsammans med Helenelund och Edsberg för de största ökningarna med 440, 420 och 340 barn till 2017. Viby och Vaxmora väntas däremot backa med 70 respektive 20 barn i grundskoleålder under perioden.

I dag finns det vissa skolor som har färre elever än platser. Men många skolor har redan nått bristningsgränsen.

Oscar Nyströmer (M), ord­förande i miljö- och byggnämnden, ser tydliga spår av lokalbristen – i form av alla paviljonger.

– Jag skriver på många tillfälliga bygglov, men nu måste vi ersätta dessa med permanenta lösningar. Kommunen växer med 1 000 invånare om året, så det är bråttom som sjutton. Tidsplanen är tajt, säger Oscar Nyströmer.

Utöver det omdebatterade återuppbyggandet av Eriksbergsskolan i Helenelund, som Lokaltidningen Mitt i tidigare berättat om, finns det två stora skolbyggnadsprojekt i Sollentuna: en ny skola i Väsjöområdet och en i centrala Tureberg.

Den senare kan komma att byggas på kvarteret Texten utmed Bygdevägen, nära Sollentuna International School.

– Det är jättepositivt att många barnfamiljer väljer att flytta till Sollentuna, samtidigt som det är en utmaning, säger Maria Stockhaus (M), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Fakta

Så här ska fler elever få plats

Helenelund: Tegelhagens skola och Eriksbergsskolan anpassas för att bli F-6-skolor.

Tureberg: Töjnanskolan byggs om och till för att rymma ytterligare cirka 300 elever. Ny skola byggs och ersätter tillfälliga paviljonger.

Edsberg,Vaxmora, Sjöberg: En ny grundskola och förskola byggs i Väsjöområdet i Edsberg.

Häggvik,Norrviken, Viby: Skälbyskolan anpassas för att kunna ta emot cirka 40 fler elever. Häggvikskolans och Sollentuna musikklassers lokaler anpassas för att även rymma Kulturskolan.

Källa: Sollentuna kommun