Här kan Solnas nya utomhusbad hamna

Solna ska få ett nytt utomhusbad – frågan är bara vart?
Solna ska få ett nytt utomhusbad – frågan är bara vart?
Staden har inlett vattenmätningar på fyra platser där det nya utomhusbadet

Kommunstyrelsen fick 2016 i uppdrag att i samarbete med nämnder och styrelser att identifiera ett lämpligt läge för etablering av ett utomhusbad i Solna.

För några dagar sedan, den 27 juni, inleddes vattenmätningar på fyra platser i Solna, där staden tänker sig att det skulle kunna vara lämpligt att anlägga ett utomhusbad. Platserna används redan idag för spontanbad, men är inte officiella friluftsbad.

De platser som är aktuella är:

• Huvudsta Biddlesberg

• Huvudsta Jungfrudansen

• Sjöstugan

• Frösundavik

Mätningarna kommer att upprepas tre gånger under badsäsongen, och kommer att påverka var det framtida badet hamnar. I vattenmätningarna mäts bland annat bakteriehalter.

Solnaborna har länge efterfrågat ett officiellt utomhusbad och det har under åren förekommit idéer om allt från flytbad i Ulvsundasjön till soldäck och hopptorn vid Tivoliudden.

Politikerna om utomhusbadet

Alliansen

”Många solnabor efterfrågar en officiellt utpekad plats som är lämplig för strandbad. Att ta badvattenprover är en del i detta”, säger Anna Lasses (C), ordförande i Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

”Solna har fantastiska möjligheter för bad och det finns många inofficiella platser där folk badat i decennier. Nu tar vi första steget för att skapa ett mer trivsamt och ordentligt anlagt ställe för bad”, säger Samuel Klippfalk (KD), Kommunalråd

Oppositionen

”Vi är glada att Alliansen äntligen, 11 år efter att de röstade ja till vår motion om att anlägga strandbad i Solna, nu tar första steget att förverkliga idén. Solnaborna har väntat tillräckligt länge på sitt efterlängtade bad”, säger Arne Öberg (S), kommunalråd i opposition.