ANNONS

Här ska du bo om kriget kommer

Ett skyddsrum i Järfälla
Sofia Westling, administratör på Kvarnskolan, visar vägen ner i underjorden.
450 personer får plats i Kvarnskolans skyddsrum.
450 personer får plats i Kvarnskolans skyddsrum.
Sandfilter ska rena luften i skyddsrummet.
Sandfilter ska rena luften i skyddsrummet.
Utrustningen är från kalla krigets dagar.
Utrustningen är från kalla krigets dagar.
Om kriget kommer är Järfälla bland länets bäst rustade kommuner när det gäller skyddsrum. Men fortfarande skulle en andel av invånarna sakna skydd. Det instabila läget i närområdet har gjort att regeringen nu ser över hur den ska skydda befolkningen.
ANNONS

Doften av källare är stark och det ekar när vi går runt i de gigantiska skyddsrummen som ligger under Kvarnskolan i Jakobsberg.

– Det är helt tomt här och ser ut som ett typiskt skyddsrum, säger Sofia Westling, administratör på Kvarnskolan när hon vrider på dörrens två stora rattar.

Frågan om skyddsrum aktualiserades när Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) nyligen skickade ett brev till alla kommuner i Sverige med krav på ökad krigsberedskap.

Bland annat ska kommunerna bidra till ett ökad säkerhetsskydd och medverka till att skyddsrummen blir fler. Bakgrunden är den världspolitiska utvecklingen som bedöms vara mer osäker i dag än på länge.

Men hur ligger det till i Järfälla?

Finns det tillräckliga utrymmen som ska skydda oss från bränder, stötvågor, splitter, gas, radioaktivitet och biologiska stridsmedel?
Svaret är i stort sett ja. Mitt i:s sammanställning visar att 95 procent av invånarna har tillgång till ett skyddsrum, som kontrolleras av myndigheterna.


EXTRA: Här kan du kolla in var ditt närmsta skyddsrum ligger

Dock är det oklart hur många skyddsrum som är i skick att användas för det de är avsedda för. Men det ska ändras. Under 2017 ska MSB nämligen göra en översyn av befolkningsskyddet i händelse av krig.

– Det är flera delar i att se över förutsättningarna för ett modernt och framtida befolkningsskydd. Skyddsrummen är en del av det, säger Svante Werger, kommunikationsdirektör på MSB.

ANNONS

I dag används flera skyddsrum som förråd, vilket är tillåtet. Regeln är att det inte får ta mer än 48 timmar att återställa det till sitt originalskick.

I Kvarnskolans båda skyddsrum är det tomt med flera rum utan dörrar. Här finns plats för 450 personer. ”Skyddsutrustning” står det på en uppsatt träskiva. Innanför den står flera kartonger staplade på varandra. Här finns fullt med ”samaritväskor”, filtar och vattenkärl.

– Det är som att dras tillbaka i tiden, som till kalla kriget, säger Sofia Westling.

Det var just under kalla kriget som staten satsade åtskilliga miljarder på att bekosta skyddsrum i hela landet.

När Sovjetunionen upplöstes 1991 fanns skyddsrumsplatser till 80 procent av befolkningen på 8,6 miljoner.

Sedan dess har få nya skyddsrum byggts och befolkningen växt till tio miljoner. Särskilt i storstadsregionerna har befolkningen ökat.

På frågan hur MSB ser på att det endast finns sju miljoner skyddsrumsplatser i Sverige till en befolkning på tio miljoner svarar Svante Verger:

– Skyddsrum är en lösning som främst har bedömts ge ett relevant skydd för människor i tätorter. Men hur man ska se på den här frågan är också något som kan komma att belysas i arbetet med vårt regeringsuppdrag.

Skulle vi klara att ta oss till skyddsrummen om kriget kom i dag?

– Då skulle vi inte ha en förberedd organisation för att hjälpa människor till skyddsrummen, utan vi skulle behöva improvisera. Det kan jag säga, säger Svante Verger.

Fakta

Tre myter om skyddsrum

”Du hör till ett speciellt skyddsrum”

Det kommer inte att stå någon i dörren och pricka av dig. Om det behövs söker man sig till det närmsta skyddsrummet.


”Det är förbjudet att förvara saker i skyddsrummet.”

Tvärtom, det är bra att skyddsrummen används i fredstid så länge det går att tömma skyddsrummen och ställa i ordning dem inom 48 timmar.


”Det är hemligt för andra länder var skyddsrummen ligger.”

Symbolen för skyddsrum ska i stället signalera till angripande makt att här har vi inget att dölja, här finns vara civilbefolkning.

ANNONS