ANNONS

Här låg de fattigas pantbank

Generalassistanskontoret kallades statens pantbank (1772–1890) på Riddarholmen. Det består av fyra ihopbyggda hus..
Generalassistanskontoret kallades statens pantbank (1772–1890) på Riddarholmen. Det består av fyra ihopbyggda hus..
Risken för revolt var överhängande i Stockholm på 1700- och 1800-talen. För att hålla folk lugna öppnade staten en pantbank.

Ett pass som hittats under en renovering på Riddarholmen berättar om stadens glömda historia.
ANNONS

Ett pass från 1831 har hittats under renoveringen av Gamla auktionsverket på Riddarholmen. Passet har tillhört Gustaf Wilhelm Malmgren, som rest till Stockholm från Ekenäs i Finland. Det hittades under en bräda i golvets trossbotten.

– Passet är en påminnelse för oss att återupptäcka det här huset som vi har glömt ganska mycket. Huset berättar mycket – både när det gäller Stockholms och landets historia, säger Alexandru Babos, kulturarvsspecialist vid Statens fastighetsverk.

Huset byggdes mellan 1775 och 1863 intill Birger Jarls torn och kallades då för Generalassistanskontoret. Här bedrevs pantlåneverksamhet mellan 1774 och 1891. Stockholms fattiga köade utanför byggnaden att för att få några slantar för sina ägodelar.

– Sverige var väldigt oroligt på den tiden och många var väldigt fattiga. Det var revolt i USA och Frankrike. Staten var rädd att det skulle bli revolt även här så man öppnade pantbank i Generalassistanskontoret för att de fattiga skulle ha några pengar, säger Alexandru Babos.

Pantbanken var omdiskuterad eftersom den gick med förlust men staten vågade ändå inte göra sig av med den av rädslan för revolution.

– Det var först 1891 som man avvecklade pantlåneverksamheten och lät den tas över att privata näringsidkare. Då var tiderna lugnare och staten så pass säker på att det inte skulle bli revolt.

Men man är osäker på varför passet fanns i Generalassistanskontoret – om det var så att man fick lämna ifrån sig passet när man pantsatte saker eller om det kom från tullen.

På 1800-talet var ångbåtarna det viktigaste transportmedlet. Nästan alla som kom till Stockholm från övriga landet anlände med båtar från exempelvis Göteborg, Örebro och Norr­köping.

– Riddarholmen växte till någon slags knutpunkt för inrikesresor. Det var som dåtidens Stockholms central, säger Alexandru Babos.

ANNONS

Riddarholmen var inte bara en samlingsplats för de fattiga. Här levde och verkade också de extremt rika. Inte minst bodde kungafamiljen här, i väntan på att det nya slottet skulle bli färdigbyggt – det gamla brann ner 1697.

– Riddarholmen var maktcentrum för hela Sverige under första hälften av 1700-talet. Här bodde kungafamiljen och hovet och mycket av administrationen stan nade kvar när de flyttade till slottet 1754. Den sista adelsfamiljen lämnade Riddarholmen 1831, säger Alexandru Babos.

Efter det blev Riddarholmen främst en plats för olika myndigheter. I den gamla pantbanken flyttade Auktionsverket in i början av 1890-talet för att ge plats åt Kammarkollegiet 1953.

När renoveringen av Generalassistanskontoret är klar 2014 kommer Mark- och miljöverdomstolen och Justitiekanslern att flytta in.

Riddarholmen var makt- centrum för hela Sverige.Alexandru babos Statens fastighetsverk