Här lappas det mest i Botkyrka

Lagmans Lekares väg i Alby står du inte riskfritt. Här lappades 167 fordon under förra året.
Lagmans Lekares väg i Alby står du inte riskfritt. Här lappades 167 fordon under förra året.
Ziya Elcim tycker att han har bra koll på parkeringsreglerna.
Ziya Elcim tycker att han har bra koll på parkeringsreglerna.
Kostnaden kan variera beroende på var eller hur du felparkerar.
Kostnaden kan variera beroende på var eller hur du felparkerar.
xx
xx
Hot, våld och skadegörelse är ett återkommande inslag i parkeringsvakternas vardag i Botkyrka.

– De får utstå både verbala som fysiska trakasserier i sitt dagliga arbete, säger Peder Ståhlberg som är vd för Q-park.

Det är tidigt på morgonen och på Lagmans Lekares väg i Alby är en av Q-Parks parkeringsvakter i full färd med att kontrollera Botkyrkabornas parkeringar. En blå bil har trotsat parkeringsförbudet på gatan och får en lapp med 400 kronor i böter på rutan.

Med 164 utfärdade parkeringsanmärkningar under 2015 är just Lagman Lekares väg en av de mest lappade gatorna i kommunen, och Q-Park som täcker kommunens vägar och tomter håller ett extra öga på de vägar där många parkerar fel.

På allmän platsmark kan den som ställer bilen fel åka på upp till 700 kronor i böter, beroende på vilka regler som överträds. Parkering på allmän plats är avgiftsfri inom Salem och Botkyrka så länge inget annat anges, men på vissa platser gäller p-skiva eller andra skyltade bestämmelser.

– En del kan nog inte reglerna. Vissa kan säga att de inte visste att de inte fick parkera mot färdriktningen, berättar parkeringsvakten som vill vara anonym eftersom det förekommer hot i arbetet.

Enligt kommunens statistik delades förra året 3 158 böter ut på kommunal gatumark, som exempelvis gator, torg och offentliga platser. Här kallas boten för parkeringsanmärkning och landar på 400 eller 700 kronor beroende på vad du bryter mot. 1 660 avgifter registrerades på kommunal tomtmark, som skolor och äldreboenden. Här får du en felparkeringsavgift, eftersom de olika böterna går under olika lagar. Sammanlagt motsvarar böterna och avgifterna en summa på över två miljoner kronor. Här ingår inte de avgifter som utfärdats på annan mark än kommunens.

– De sköter sig inte så bra, vi har stamkunder. Det finns de som sköter sig med men det är samma bilar man lappar jämt, berättar vakten.

Vi fortsätter till Notariebacken där 147 bilar lappades förra året. Här är det också parkeringsförbud och vakten tittar efter ett handikappstillstånd, vilket krävs på somliga platser. Q-park har upptäckt att en del bilister försöker hitta ett kryphål genom att köpa falska tillstånd.

Ioannis Kasagiannis som är Q-parks områdeschef i Botkyrka och Rönninge/Salem tycker att invånarna sköter sig rätt bra. Han har en känsla av att det främst är ungdomar som slarvar med parkeringarna.

– Ungdomarna ignorerar risken som en felparkerad bil medför. Att parkera bilen på en utrymningsväg kan innebära risk för liv och död om inte räddningsfordon har möjlighet att komma fram, säger han och tillägger att parkeringsbolaget får ta emot många tips på telefon om var det står felparkerade bilar.

Om en bil är felparkerad fortsätter vakterna att ”lappa” den i fem dagar i sträck och därefter skrivs en så kallad hemställan som skickas till kommunen. Q-Park lämnar in en begäran om att fordonet ska flyttas.

Statistiken som Mitt i Botkyrka-Salem har tagit del av visar att många lappas på Munkehättevägen 41-54 i Tumba, 242 stycken under förra året. Vid Folkets hus i Hallunda fick 221 fordon böter och på Tumba gymnasium och sjukhus blev det 176 respektive 175 böter.

Utbrända och vandaliserade bilar har länge varit ett problem i Botkyrka. Enligt kommunen fraktades mellan 300 och 350 vrak bort förra året. När Q-park får syn på dem slår man larm och fraktar bort dem omedelbart. Lagmansbacken i Alby är en typisk plats där många bilvrak drar sin sista suck, men just i dag ser det lugnt ut.

Segerbyvägen är vår sista anhalt. Här delades 212 böter ut under förra året, till stor del för att många stora lastbilssläp slår sig till ro flera dagar i sträck. Det är inte det lättaste att frakta bort en lastbil så när de väl flyttar på sig kan det handla om rätt rejäla böter.

I parkeringsgaraget i Hallunda centrum träffar vi Ziya Elcim.

– Här är det inte så lätt att parkera, det har ofta varit tillbud där folk kör åt fel håll.

En kvinna som skyndar förbi tycker att det är ganska lätt att parkera i Botkyrka, kanske främst för att hon har lärt sig reglerna.

Ziya Elcim tycker också att det flyter på rätt bra, och hittills har han klarat sig undan böter.

– Jag har klarat mig, men sönerna brukar få böter, säger Ziya Elcim.

Serop Bidros som är trafikplanerare på Botkyrka kommun berättar att de flesta accepterar sina böter och betalar, men att det händer att folk överklagar.

– Då handlar det ofta om att man menar att reglerna inte framgick av skyltningen eller att man inte stått under den period vakten säger, berättar Serop Bidros.

Fakta

P-böter i Botkyrka 2015

Felparkeringsanmärkningar (kommunal platsmark)

Segerbyvägen, Alby 212

Sankt Mikaels väg, Hallunda 212

Måntorpsvägen, Tullinge 183

Lagman Lekares väg, Alby 164

Notariebacken, Alby 147

Tunavägen, Tumba 112

Länsmansvägen, Tumba 94

Munkhättevägen, Tumba 77

Värdshusvägen, Fittja 67

Odlingsvägen, Tumba 66

Kontrollavgift (kommunal tomtmark)

Munkhättevägen 41-51, Tumba 242

Borgvägen 1, Folkets Hus, Hallunda 221

Tumba Gymnasium 176

Tumba Sjukhus 175

Hans Stales väg 2, Tumba 105

Tullingebergsvägen 39, Tullinge 88

Sankt Mikaels Väg 4, Norsborg 78

Alfred Nobels Allé 212-216, Tullinge 67

Källa: Q-PARK/BOTKYRKA KOMMUN

P-VAKTER FÅR TRÄNA MOT SKÅDESPELARE

Parkeringsvakterna i Botkyrka vittnar om både verbala hot och fall där personer gått till angrepp och slagit mot vakterna. En gång omringades vakterna och slets ut ur bilen, och även knivhot har förekommit.

Fittja och Alby utmålas som de värsta ställena att arbeta på. I början av förra året blev en vakt jagad av en bilist i Alby som försökte att preja honom av vägen, och tidigare misshandlades en annan man i Tumba när han delade ut en bot.

Parkeringsvakterna åker ofta ut två och två om de vet att de ska ut till ett farligt område, och Q-Park genomför utbildning med skådespelare där vakterna bland annat får träning i hur de ska uppträda i aggressiva situationer.

Peder Ståhlberg berättar att skadegörelse på deras egendom är vanligt, bland annat genom att bildäck skärs sönder och betalningsautomater förstörs.

– Personligen tycker jag att det är under all kritik att samhället accepterar ett visst hot mot parkeringsvakter. De får utstå både verbala som fysiska trakasserier i sitt dagliga arbete. Det är ingen som är otrevlig mot någon som sitter i kassan på Ica när kunden inte kan betala för sina varor, säger han.