Här lever vildsvin och rådjur farligt

Enligt Trafikverket har snöplogarna i vinter kört ner många temporära viltskyltar längs Dalarövägen.
Enligt Trafikverket har snöplogarna i vinter kört ner många temporära viltskyltar längs Dalarövägen.
90 viltolyckor på bara ett år. Dalarövägens jägare har mest att göra i hela länet.

– Jag kan inte tänka mig att någon svensk väg har fler olyckor, säger jägaren och markägaren Rolf Carlsson.

Vi hinner precis se fem rådjur på nära håll innan de skräms bort av Rolf Carlssons bil.

Han visar oss en av foderplatserna i närheten av Dalarövägen.

Här fylls mat dagligen på av markägarna.

– Hade inte vi gett djuren mat hade de tagit sig till andra områden och ställt till oreda, säger Rolf Carlsson, själv markägare och mångårig jägare i Haningeskogarna.

Det är just på grund av djuren vi träffar Rolf Carlsson, eller rättare sagt de påkörda djuren.

Han är en av många som reagerat starkt på det senaste årets siffror från Nationella Viltolycksrådet.

90 viltolyckor bara under 2012 på Dalarövägen – flest någonsin på sträckan.

Och den ansvarige jägaren för trafikskadat vilt längs merparten av vägen, Henrik Ingvarsson, har enligt polisen tagit hand om mest skadat vilt i hela länet sedan 2010.

Dessutom tillkommer de misstänkt höga mörkertalen som aldrig rapporteras in.

Statistiken domineras av rådjur, följt av de allt fler vildsvinen.

– Vildsvinen tillhör vår fauna och kommer alltid att finnas. Det stora ansvaret ligger på bilisterna. Vi har 70 kilometer i timmen här, fartkameror finns och tillfälliga viltskyltar har varit uppe. Ändå ökar olyckorna. Vildsvinen blir bara fler, oavsett hur mycket vi försöker skjuta dem, och i sommar kommer olyckorna att öka ännu mer om inget förändras, säger Rolf Carlsson.

Trafikverket kommer inom kort att sätta upp en stor skylt med texten ”Stor viltfara” i början av Dalarövägen och Henrik Ingvarsson intygar att vildsvinen är här för att stanna.

– Det är ju först de sista tre åren som stammen ökat och jägarna är oerfarna vad det gäller jakten. Jag tycker 70 kilometer i timmen är rimligt på vägen, men bilisterna behöver tänka en extra gång när de ger sig ut.

Enligt Jan Olof Helldin, forskningsledare på naturmiljökonsulten Calluna, visar statistik att viltolyckorna är fler i dag än på 90-talet, trots att rådjursstammen då var på topp.

– Vi har aldrig i modern tid haft så många vildsvin som nu. Det som diskuteras är att börja skjuta ledarsuggor i större utsträckning och jaga mindre hänsynsfullt. Det kan ge helt andra möjligheter att reglera stammen.

Fakta

En vildsvinskrock kostar samhället 72 000 kronor

Haninge kom under 2012 på tredje plats i länet när det gäller viltolyckor (219 olyckor).

Bara Norrtälje (626) och Värmdö (236) hade fler.

Längs Dalarövägen skedde runt 40 procent av samtliga viltolyckor i Haninge i fjol.

Det är lag på att anmäla till polisen om man kört på, eller tror sig ha kört på, vilt.

Samhällskostnaden (personskador, sjukskrivningar m m) för en krock med en älg beräknas till 183 000 kronor och för ett vildsvin 72 000 kronor.

Källa: nationelle Viltolycksrådet, Jaktlagen