Här öppnar stans nya supergymnasium

I Franz Schartaus gamla lokaler kommer en av stans största gymnasieskolor att slå upp sina portar – i ett av Södermalms ­finaste kulturkvarter.

Hösten 2019 planeras skolan starta.

För att kunna möta framtidens elevkullar kommer en ny, stor kommunal gymnasieskola öppna på Södermalm.

Den kommer att ligga på Stigbergsgatan 26, i Franz Schartaus handelsinstituts gamla lokaler. Det kulturminnesmärkta huset som byggdes i början av seklet har alltid inrymt skolor. Förutom handelsinstitut har det varit olika former av vuxenutbildningar här. Men dessa har flyttat på sig för att huset ska renoveras och byggas om för att passa som gymnasieskola.

Här ska det finnas plats för 750 elever inom ekonomi- och humanistiska program samt i språkintroduktion.

Förutom lektionssalar ska ett nytt mottagningskök samt skolhälsovård inrymmas i byggnaden.

Sisab, förvaltaren för skolfastigheter i Stockholm, ska på sitt nästa styrelsemöte ta det officiella beslutet om renoveringen. Sedan ska frågan upp i utbildningsnämnden.

Lotta Edblom (L) var skolborgarråd när det första planerna om skolan sattes i verket år 2014.

– Det känns fantastiskt roligt att det nu blir av. Nu ökar elevkullarna igen, det kommer behövas nya gymnasieskolor i Stockholm.

Hon hoppas att skolan får behålla sitt gamla namn ”Franz Schartau”.

– Det ansluter till den gamla traditionen med handelsinstitut.

Renoveringen beräknas kosta runt 153 miljoner kronor. Skolan planeras öppna för elever höstterminen 2019.