Här öppnas en ny förskola

Till höst startar 70 nya förskoleplatser i centrala Väsby.

I augusti kommer entreprenören Måbra Förskolor öppna en ny förskola i centrala Väsby: Zenit. Zenit kommer ligga vid Väsby centrums norra entré och ha plats för ca 70 barn på fyra avdelningar.

– Förskolan kommer som Måbra förskolors andra förskolor ha verksamhetsidén att tidigt lägga grunden för en sund och aktiv livsstil genom att erbjuda mycket rörelse, utomhuspedagogik, goda kostvanor och lärande i hygieniska och kreativa miljöer, skriver Elisabeth Kvanman, VD Må Bra förskolor AB i ett pressmeddelande.

Just Zenit kommer ha ett särskilt fokus på naturvetenskap och teknik. Det innebär att ett fokus experiment och uppfinningar kommer vara en del av verksamheten.

Kommunen har tidigare meddelat att 50 ny platser startar under våren och att 200 nya platser startar vid Ekeboskolan till hösten.