Söderbon som överklagat 100-tals balkonger

Här på Lundagatan försökte Thomas Fång stoppa balkonger.
Här på Lundagatan försökte Thomas Fång stoppa balkonger.
Många drömmer om en vår på balkongen och chansen att få bygga är stor – de två senaste åren har staden sagt ja till nio av tio bygglov för balkonger på Södermalm.
Men Thomas Fång, som överklagat hundratals balkongprojekt, tycker nya balkonger på gamla fastigheter är helt fel.
– Jag är intresserad av vårt kulturarv och jag tycker inte att man ska solka ner det med byggsatser, säger han.

Man behöver inte gå långt tillsammans med Södermalmsbon Thomas förrän han börjar peka ut fastigheter där han försökt stoppa balkongbyggnationer. Heleneborgsgatan, med balkonger som vetter mot Söder Mälarstrand, är ett exempel.

– Balkongerna sitter hipp som happ och det är en knäckfråga eftersom det så tydligt bryter mot principen om varsamhet, säger Thomas Fång som för drygt tio år sedan skapade nätverket ”Kulturarvet – ej till salu”.

Överklagat hundratals ärenden

Han har överklagat hundratals balkongärenden och skrivit tiotusentals sidor till olika processer.

– Sverige är ett av världens mest balkongtäta länder. Vill man ha balkong är det bara att flytta till en lägenhet som har det, säger han.

Vill man ha balkong är det bara att flytta till en lägenhet som har det

I ett tiotal fall har han varit ombud för boenden som vill stoppa balkongprojekt i den egna föreningen. Men oftast har han överklagat på egen hand. Att han sällan är sakägare, och att hans överklaganden därför avslås, hindrar honom inte.

– Det skapar debatt och jag får inflytande. Jag tänker att droppen urholkar stenen.

Södermalmsbon Tomas Fång tycker det kulturhistoriska värdet väger tungt. Foto: Christian Lärk

Svårare att bygga mot gata

Mitt i har gått igenom samtliga bygglovsbeslut från stadsbyggnadskontoret de senaste två åren som gäller nya balkonger och fransk balkonger i innerstan. På Södermalm beviljades 83 av 95 bygglovsansökningar. Ytterligare fyra ärenden blev delvis godkända.

Det är betydligt enklare att få bygga mot gård än mot gata. På Katarina Bangata fick till exempel en förening bygga balkonger mot gården, men nekades att bygga ut mot gatan eftersom dessa balkonger ansågs förvanska byggnaden och påverka stadsrummet negativt.

Thomas Bergstrand, arkitekt med särskilt fokus på balkongbyggnationer, bekräftar bilden att det oftast går att bygga mot gård.

– Utom i Gamla stan där man i princip inte kan bygga alls. Mot gata däremot krävs det ofta att balkongen är tidstypisk och att den ser ut som original, säger han.

Arkitekt Tomas Bergstrand har specialiserat sig på balkonger. Foto: Stefan Källstigen

Fastigheter ska få utvecklas

Stadsbyggnadsborgarrådet Jan Valeskog (S) menar att staden ska ha tillåtande inställning till balkonger mot gårdar.

– Ska fastigheter överleva krävs att de kan utvecklas. Det är orimligt att helt förbjuda fastighetsägare att bygga balkonger även på äldre hus.

Mot gaturummet krävs däremot större försiktighet.

– Det har stor påverkan både på gatubilden och byggnadens kulturhistoriska värde. Därför måste det allmänna intresset väga tungt. Bevarandet av stadsbilden mot gården är såklart mindre viktigt då det påverkar färre människor, säger Jan Valeskog.

Thomas kamp går vidare

Thomas Fång har ingen tanke på sluta väcka opinion mot balkonger. Den senaste tiden har kampen handlat om att stoppa balkonger i den egna föreningen vid Hornstull. Ärendet ligger just nu i hyresnämnden.

–Det finns såklart en ironi i det. Förutom att fastigheten förfulas ökar en lägenhet i värde med hundratusentals kronor när de får bygga balkong samtidigt som en annan lägenhet minskar lika mycket i värde när de plötsligt får insyn i sovrummet. Det är orimligt, säger Thomas Fång.