Här planeras 18 500 nya bostäder längs Spårväg syd

Segeltorp: 1 500 bostäder genom förtätning.
Segeltorp: 1 500 bostäder genom förtätning.
Kungens kurva: 5 000 bostäder. En stadskärna med en blandad mix av bostäder och kommersiell verksamhet.
Kungens kurva: 5 000 bostäder. En stadskärna med en blandad mix av bostäder och kommersiell verksamhet.
Masmo: 1 500 bostäder genom förtätning.
Masmo: 1 500 bostäder genom förtätning.
Glömstadalen och Loviseberg: 5 000 bostäder i en helt ny stadsdel.
Glömstadalen och Loviseberg: 5 000 bostäder i en helt ny stadsdel.
Flemingsberg: 5 500 bostäder genom förtätning, och en tydligare centrumkärna.
Flemingsberg: 5 500 bostäder genom förtätning, och en tydligare centrumkärna.
Så här kan spårvägen se ut i Flemingsberg.
Så här kan spårvägen se ut i Flemingsberg.
18 500 nya bostäder är statens krav på Huddinge vid medfinansiering av Spårväg syd.

I bildspelet ovan har Mitt i Huddinge kartlagt hur en helt ny stadsdel, två nya stadskärnor samt förtätning i flera områden kan komma att se ut längs med spårförbindelsen från Älvsjö till Flemingsberg.

Spårvägen från Flemingsberg till Älvsjö via Glömsta, Masmo, Kungens kurva och Segeltorp är ett steg närmare förverkligande. Förra veckan fick Huddinge kommun besked från Sverigeförhandlingen att staten kan tänka sig att vara med och finansiera Spårväg syd.

Men det krävs motprestation från kommunen – 18 500 nya bostäder vill staten se att det byggs längs sträckningen, bara i Huddinge kommun. Ett bud som under året ska förhandlas.

– Det är ett väldigt högt tal och i överkant vad vi trodde, även om vi visste att vi inte skulle komma lätt undan. Det kräver oerhört mycket från oss som kommun. Men det är en förhandling och de går väl ut hårt, säger Daniel Dronjak Nordqvist (M), kommunalråd.

Blir spårvägen verklighet kan första turen gå 2023. Längs med sträckan planeras för en helt ny stadsdel i Loviseberg i Glömsta på mark som i dag används som jordbruksmark. I stadsdelen beräknas upp till 6 500 bostäder kunna byggas. Av dessa bedöms cirka 5 000 bostäder tillkomma till år 2035.

Förutom en helt ny stadsdel i Glömsta finns också två regionala stadskärnor med i planerna. En av dem är i Kungens kurva och där är tanken en urban miljö med en mix av bostäder och kommersiell verksamhet. En annan är i Flemingsberg och där är planerna fler bostäder och en tydligare centrumkärna.

I Huddinge kommuns egna beräkningar i ansökan till Sverigeförhandlingen räknade man på 11 000 bostäder längs med spårvägen. Statens bud på 18 500 bostäder innebär att Huddinge måste bygga drygt 1 000 bostäder per år fram till 2035, bara längs med sträckningen av Spårväg syd.

Enligt Nicklas Lord, översiktsplanerare i Huddinge kommun, finns det kapacitet för ett omfattande bostadsbyggande.

– Enligt översiktsplanen ska vi bygga ungefär 770 bostäder per år. Får vi infrastruktursatsningar så som spårvägen så ska det finnas kapacitet att fördubbla bostadsbyggandet, säger han.

Men ett stort bostadsbyggande kostar mycket och sätter också press på utvecklingen av kommunal service. Bland annat måste många nya förskolor och skolor byggas.

– Det bli en väldigt kraftig tillväxt i de områden där sträckningen går. Och områden kommer att växa i en betydligt snabbare takt än normalt. Men tillväxten betyder inte bara kostnader utan också intäkter. Naturligtvis måste man väga in om vi kommer att orka med det, innan vi tar steget ut, säger Dronjak Nordqvist.

Och han får medhåll av oppositionsrådet Emil Högberg (S).

– Det finns en väldig potential till många bostäder i främst Flemingsberg, Kungens kurva och Loviseberg, men det kommer att krävas fortsatta analyser för att det här ska bli bra. Sedan är det självklart viktigt att inte allt fokus läggs på just områdena längs Spårväg syd, utan att alla kommundelar utvecklas, säger han.

Enligt Sverigeförhandlingen är investeringskostnaden för hela sträckan fyra till fem miljarder kronor. I statens bud finns ingen summa på hur stor del staten är villig att stå för, och hur stor del som ligger på Huddinge kommun, Stockholms stad och Stockholms läns landsting.

– Grundinställningen här måste vara att landstinget är huvudman för kollektivtrafiken och därmed huvudfinansiär i sådana här satsningar, säger Emil Högberg.

Det anser också Dronjak Nordqvist, men han tror inte att staten nöjer sig med enbart bostadsbyggande utan tror att kommunen också måste vara med och finansiera själva spårvägen.

Senast den 8 mars ska Huddinge presentera ett första motbud.

VAD TYCKER DU OM PLANERNA FÖR SPÅRVÄG SYD?

Fakta

Fyra projekt staten vill förhandla om

Staten vill förhandla om fyra spårbyggen: Spårväg syd, tunnelbana Fridhemsplan-Älvsjö, tunnelbana Ropsten-Lidingö centrum samt tunnelbana Mörby centrum-Täby centrum alternativt Roslagsbana till Stockholm city.

Förutom Spårväg syd är Huddinge också med i förhandlingen kring stopp för höghastighetståg i Flemingsberg. Där har kommunen fått ett bud utan specifika krav. Ett svar på det budet ska lämnas innan 1 mars.

Däremot fick Huddinge nej på sin ansökan om tunnelbana från Fruängen till Kungens Kurva via Segeltorp.

Källa: Sverigeförhandlingen

Britt och Eje Björk, Masmo:

– Bara de inte gör det krångligt för oss som bor här så låter det väl bra, även om just vi inte har någon särskild nytta av en spårväg för det finns redan bra med bussar och tunnelbana här i Masmo, säger Britt.

– Jag tycker att det är bra men sedan beror det på hur och var de tänker bygger bostäderna. Just nu smäller de upp ett högt hus mitt på fotbollsplanen här nere, och det är ingen särskilt lyckad placering, säger Eje.
Laia Mira, Visättra:

– Det är bra med mer kommunikationer. Samtidigt tror jag en ny stadskärna kan öka tryggheten här i Flemingsberg vilket är en bra satsning för de som bor här.
Xiomara Kastelanos, Telefonplan:

– Det låter som en superbra idé. Det rör sig mycket folk i Flemingsberg och här behövs fräschas upp. Och mer kollektivtrafik är alltid positivt
Mirja Rimlund, Segeltorp:

– Jag tror att det blir bra med en spårväg och det behövs här i Segeltorp. Det är viktigt att det byggs mycket bostäder, särskilt till ungdomarna.
Magnus Brolin Stjärne, Segeltorp:

– Här i Segeltorp är det dålig spridning på bussarna och det borde vara lättare att ta sig runt, så jag ser gärna att det blir bättre kollektivtrafik.