Här planeras 64 bostäder för unga med gröna fingrar

Intill Sätra gård vid korsningen Sätragårdsvägen/Björksätravägen skissas nu på 64 lägenheter.
Intill Sätra gård vid korsningen Sätragårdsvägen/Björksätravägen skissas nu på 64 lägenheter.
Nyss beslutades att skapa en plan för 64 lägenheter inpå Sätra gård.

Tanken är att skapa boenden för unga som ska få gröna fingrar.

Platsen har tänkt för byggande av bostadsrätter sedan länge. Redan 2011 presenterade NCC ett koncepthus som var tänkt att ligga där. Men det föll inte i god jord.

– Huset var för mycket som en mur och spärrade av den naturliga gångvägen till ridskolan, säger Elena Kakavandi, handläggare vid stadsbyggnadskontoret.

Detta och stilen på de föreslagna husen gillades varken av politiker eller tjänstemän. De passade inte in i miljön och var som sagt något av en spärr för fotgängare. Det gick inte heller att ändra på de föreslagna husen varför det tagit tid att ta fram ett helt nytt förslag.

Nu har staden och byggherren gjort sin läxa och återkommit med en startpromemoria på 64 hus som stadsbyggnadsnämnden det nyligen fattades beslut om att gå vidare med. Några arkitektskisser finns inte ännu men bostadshusen planeras bli fyra till antalet och upp till fem våningar höga.

I det första förslaget ville man skapa ett parkeringshus, men den tanken har också skrotats till förmån för 26 bilplatser ute i anslutning till husen. Resonemanget lyder att det är nära tunnelbana och målgruppen är unga som inte har så mycket bilar. Därtill ska gröna fingrar uppmuntras hos dem som flyttar in genom odlingsplättar, vattenpump, olika bodar och en plats för cykelverkstad.

– Det har ju varit bruksmark här för längesedan så det passar bra, säger Elena Kakavandi.

Alla partier var eniga om att gå vidare med förslaget. Däremot vill de borgerliga ha fler lägenheter och en garagebyggnad.

Någon gång i vår är det tänkt att allmänheten och andra ska kunna tycka till på samrådsmöte.