Min lokala hjälte

Här ska cyklister få köra mot enkelriktat

Nu gäller det att se upp lite extra i trafiken - cyklister ska få cykla mot enkelriktat.

Nu börjar staden ett stort arbete med att skylta om flera gator i innerstan, men också i västerort och söderort.

Det ska bli tillåtet med dubbelriktad cykling på gator där det är enkelriktat för motorfordon. Omskyltningen har redan smygstartat i delar av stan. I september kommer 200 nya kvarter i innerstan att skyltas om och under hösten ska sex gator i ytterstaden få de nya reglerna.

I västerort är det lokalgatan strax norr om Drottningholmsgatan mellan Ulvsundaplan och Abrahamsberg, Sörgårdsvägen mellan Kälvesta och Solhem och Spånga torgväg som berörs. I Söderort kommer de nya reglerna att gälla Tellusborgsvägens lokalgata mellan Oktobergatan-Ringdansvägen, Fågelkärrsvägen och Iggesundsvägen.

Syftet är enligt staden att det ska bli smidigare att cykla i stan och att cyklister lättare ska kunna komma till och från cykelpendlingsstråk.

– När vi inför en sådan här förändring är det viktigt att trafikanter blir uppmärksamma på att man delar gatuutrymmet och möts på nya sätt i trafiken. Exempelvis kommer cyklister kunna köra ut från gator där det inte tidigare varit möjligt att cykla ut till en anslutande gata, säger Per-Åke Tjärnberg som är projektledare i ett pressmeddelande.

Vägmärken kommer att bytas ut och markeringar i gatan kommer att målas. Gatorna har valts ut för att de är tillräckligt breda och har max 30 kilometer i timmen som hastighetsgräns. I ytterstaden kommer de nya reglerna börja gälla i slutet av september/början av oktober.

Fakta

Då blir det fritt fram för cyklisterna

Regleringen kommer genomföras under september enligt följande tidplan:

Augusti/september, vecka 35 City

September, vecka 36 Vasastan

September, vecka 37 Östermalm

September, vecka 38-39 Södermalm

Slutet av september/början av oktober, Ytterstaden

Källa: Trafikkontoret Stockholms stad