Här ska det bli hyresrätter

Lillsjönäs 2016. Byggnaden från 1834 är i stort behov av upprustning och ska nu säljas till allmännyttan.
Lillsjönäs 2016. Byggnaden från 1834 är i stort behov av upprustning och ska nu säljas till allmännyttan.
Lillsjönäs för hundra år sedan. Fotot är taget 1914 och tillhör Stockholms stadsmuseums bildsamling. Fotograf okänd.
Lillsjönäs för hundra år sedan. Fotot är taget 1914 och tillhör Stockholms stadsmuseums bildsamling. Fotograf okänd.
Fastigheten Lillsjösnäs vid Lillsjön ska byggas om till bostäder.

Enligt beslut i fastighetsnämnden ska det bli allmännyttiga hyresrätter – men oppositionen protesterade och tycker att fastigheten i stället borde säljas på den kommersiella marknaden.

Idag hyrs Lillsjönäs ut till två föreningar. Deras verksamhet får nu flytta och den knappt 500 kvadratmeter stora byggnaden vid Lillsjön ska bli bostäder. I ett beslut i fastighetsnämnden den 2 februari beslutade den rödgröna majoriteten att det nu ska inledas en riktad försäljning av fastigheten, som ägs av kommunen, till Stockholmshem – ett allmännyttigt bostadsföretag som också ägs av Stockholms stad. En anledning är att Stockholm behöver nya bostäder. Att just Stockholmshem valts ut som köpare beror på att bostadsbolaget äger andra fastigheter i närheten.

Liberalerna och Moderaterna – med stöd av Kristdemokraterna – protesterade mot majoritetens beslut. De tycker visserligen att det är en bra idé att sälja fastigheten, men man bör inte ”ge en gräddfil för kommunala bostadsbolag”. Eftersom fastigheten är attraktiv och av ”betydande intresse” misstänker man att priset inte blir det optimala vid en försäljning inom kommunen.

Visserligen kommer en värdering av fastigheten att göras, som ett led i processen att sälja Lillsjönäs, men M och L tror att priset skulle bli ett annat om fastigheten lades ut till försäljning på den allmänna marknaden.

– Vi tycker att man borde gå ut till fler aktörer. Man missar ett tillfälle att få intäkter till staden, säger Henrik Sjölander (M), ledamot i fastighetsnämnden.

– Eftersom Stockholmshem ägs av staden blir det bara ett skyfflande av pengar, säger han.

Jan Valeskog (S), ordförande fastighetsnämnden, hälsar via sin pressekreterare att han inte tycker att det är konstigt att de borgerliga partierna, där det finns flera som driver på för marknadshyror, är kritiska till försäljningen.

– Det vi gör med den här försäljningen är att vi kommer kunna bygga hyresrätter med rimliga hyror. Moderaterna sålde ju ut väldigt många hyresrätter under sin tid, så det finns en stor brist. Det här kommer att bli ett bra projekt som är i linje med vår ambition att fler människor i Stockholm ska bo under rimliga förutsättningar. Där finns det en tydlig skillnad mellan våra partier, säger han.

Cecilia Obermüller (MP), ordförande i Bromma stadsdelsnämnd, tycker att det är bekymmersamt att föreningarna förlorar sin lokal. De är uppsagda från mars 2018. I lokalerna bedrivs bland annat daglig verksamhet för personer som lever med psykisk ohälsa.

– Visst behövs det bostäder med vi behöver också ett rikt utvecklat föreningsliv, säger hon.

Visst behövs det bostäder med vi behöver också ett rikt utvecklat föreningsliv

Fakta