Här ska det blomma i asfalten

Barnen Daniella, Nicolas och Alexander tillsammans med mamma Alexandra Pavlovic.
Barnen Daniella, Nicolas och Alexander tillsammans med mamma Alexandra Pavlovic.
Bildtext: Professor Sune Lindström, landshövding Erik Westerlind och kommunaldirektör Gustaf Berg med modell över Täby Centrum och Biblioteksgången 1962.
Bildtext: Professor Sune Lindström, landshövding Erik Westerlind och kommunaldirektör Gustaf Berg med modell över Täby Centrum och Biblioteksgången 1962.
Ett betonggrått blåshål, tycker några. En viktig del av Täby centrums själ, tycker andra. Oavsett åsikterna så ska trotjänaren Biblioteksgången nu få en rejäl ansiktslyftning.

Oräkneliga Täbybor har nött skorna på Biblioteksgången. Kanske på väg till simhallen, kyrkan, banken eller hem från före detta Tegelbruket en sen lördag.

Gångstråket har sett ungefär likadant ut i snart 60 år. Visserligen gjordes ett flertal renoveringar under 90-talet men några större förändringar har det inte varit tal om. Förrän nu.

I förra veckan klubbades att en förnyelse och utveckling av Biblioteksgången ska påbörjas.

Första steget blir att ta fram sex förslag till upprustningen, berättar Johan Algernon (M), stadsbyggnadsnämndens ordförande.

– Det är ett anrikt och viktigt stråk som skulle kunna bli mycket trevligare, och tanken nu är att låta landskapsarkitekter utforma förslag för det, säger Johan Algernon.

Han anser att det finns en lång rad saker som behöver förbättras. Bland annat kan det handla om tydligare uppdelning för cyklister och gångtrafikanter, mer aktiviteter och verksamheter ut mot gången.

Stadsbyggnadskontoret har redan börjat samlat in synpunkter från fastighetsägarna utmed stråket. En av synpunkterna handlar om ”lokalklimatet”.

– Biblioteksgången kan upplevas som en otrygg och lite blåsig och skuggig passage. Det finns en hel del åtgärder för att kunna hantera det.

Bland synpunkterna finns även estetiska önskemål och en del upplever platsen som otrygg och sliten. Inte minst i jämförelse med hur övriga Täby centrum utvecklats.

Kostnaden för att ta fram förslag beräknas till 750 000 kronor. Vad prislappen hamnar på när själva omgörningen sedan drar igång är än så länge oklart.

Att utformningen skulle kunna bli bättre är de flesta överens om när Mitt i Täby ställer frågan till förbipasserande på Biblioteksgången. Några som ofta rör sig över stråket är Alexandra Pavlovic, 37, och hennes familj.

– Det är lite grått och trist idag så visst skulle det kunna göras finare med lite växtlighet och kanske en fontän eller så, säger Alexandra Pavlovic.

Samtidigt kan hon inte låta bli att det finns charm i platsens nuvarande karaktär.

– Jag är uppväxt i Täby och för mig har det liksom alltid sett ut så här. Jag tycker att det finns en viss själ men samtidigt vore det bra om man ljusade upp med lite färger och gärna någon aktivitet för barn.

Det var 1962 som planerna för ett stort centrumområde i Täby klubbades. På gammal jordbruksmark byggdes Europas första inglasade galleria, närsjukhus, gator och bostäder. Så småningom kom även Biblioteksgången på plats med allt från polishus till småbutiker.

Hur kan Biblitoteksgången göras finare?

Hildegard Magnusson, 76, centrala Täby:

– Jag tycker inte att det ska få köra några bilar här förutom de som måste komma till sjukhus och vård. Sedan skulle det vara bra med lite trevliga möjligheter för att kunna sitta ner och vila. Platsen känns ganska grå idag. Jag tänker mig även att ytan utanför kyrkan skulle kunna livas upp med till exempel uteserveringar.
Tim Uddfors, 52, Visinge:

Det skulle nog hjälpa en hel del om det kunde bli mer av träd och blomster både på höjden och lite lägre. Jag tror också att det skulle vara bra med fler bänkar och naturliga platser att stanna upp på. Idag passerar man bara igenom och det är inte så att man spontant gör ett avbrott och slår sig ner som det är nu.
Anne Ekström, 38, Visinge:

– Det skulle gärna få vara lite grönare. Det finns visserligen en del växtlighet redan idag men det märks inte så mycket under den här årstiden. Fasaderna skulle kunna få lite mer färg och man kunde nog även behöva fundera över belysningen. Det är också en hel del trafik här och det bidrar till att det inte riktigt känns som ett promenadstråk. Man får se upp för cyklister och kanske skulle man behöva dela upp vägen för fotgängare och cykeltrafik.
Lennart Andrén, 75, centrala Täby:

Lite mer grönt och mindre grått bör det nog bli för att ge mer liv här. Det behövs mer färg och ljus överhuvudtaget eftersom det är en hel del betong i omgivningarna här idag. Fasaderna skulle man kunna se över och inte minst bibliotekshuset ger en väldigt grå och sliten känsla. Kommunhuset ser i alla fall ut att bli snyggt, tycker jag.